21-01-2022

Platni promet 1,77 milijardi eura

Vrijednost realizovanog platnog prometa za 23 radna dana u decembru iznosila je 1,77 milijardi eura, što je 34 odsto više u odnosu na novembar, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

Platni promet 1,77 milijardi eura | Radio Televizija Budva

Foto: Pexel

Od toga je 94,73 odsto realizovano u Real Time Gross Settlement (RTGS) sistemu, a ostatak u Deferred Net Settlement (DNS) sistemu.

U RTGS sistemu se obavljaju pojedinačne platne transakcije između učesnika po bruto principu u realnom vremenu, a u DNS sistemu međubankarske platne transakcije po neto principu u odloženom vremenu.

“U decembru je za 23 radna dana realizovano 1,16 miliona naloga, od čega 36,48 odsto u RTGS sistemu, a ostatak u DNS sistemu”, navodi se u izvještaju CBCG.

Prosječni dnevni obim realizovanog platnog prometa u RTGS i DNS sistemu, izražen preko broja naloga, iznosio je 50,36 hiljada naloga, dok je prosječna dnevna vrijednost platnog prometa iznosila 77,19 miliona eura.

U decembru za 11,73 hiljade minuta produkcije nije bilo zastoja u radu sistema, pa je njegova raspoloživost bila 100 odsto.