25-02-2020

Počinju ovjere za spasioce na vodi

Nastavni centar za obuku spasilaca na vodi Crvenog krsta Crne Gore organizovaće kurseve za obuku spasilaca na vodi i provjere za ovjeru licenci.Prva obuka novih spasilaca će početi 1. maja, a za ovu godinu su planirane četiri, dok će dodatne provjere i kursevi biti organizovani ukoliko se ukaže potreba za tim.

Provjere za ovjeru licenci za 2020. godinu za postojeće spasioce na vodi će se vršiti na bazenu “Dragan Trifunović” u Budvi, u sljedećim terminima: 1, 8, 15, 22. i 29. marta; 5, 12. i 26. aprila, dok će u Domu solidarnosti u Sutomoru biti organizovane 8. i 31. maja, kao i 12. i 30. juna.

Crveni krst Crne Gore, kao punopravni član ILS- e (Međunarodne spasilačke federacije), ima obavezu da usklađuje nastavni plan i program, kao i kriterujume ocjenjivanja sa međunarodnim standardima.

Oni su podsjetili spasioce da se, počev od sezone 2018. godine, praktični dio obuke i ispiti sprovode po izmijenjenim, međunarodno usklađenim normama, koje se primjenjuju na ispitima za ovjeru licenci, i na obukama novih spasilaca na vodi.

“Tako sadržaj praktičnog dijela ispita, sa normama, podrazumijeva: plivanje 100 metara za 1,40 minuta i manje spasilačkim kraulom; plivanje 300 metara za 4,30 minuta i manje uz pomoć peraja; transport davljenika 25 metara, koristeći 3 tehnike, poslije oslobađanja od hvata davljenika; plivanje 400 metara za 9 minuta i manje (200 metara prsno plivanje i 200 metara kraul); ronjenje na dah u dužinu, minimum 25 metara i vađenje potonulog davljenika (3 metra dubina) – 3 puta za 3 minuta. Provjera uključuje, pored znanja i iskustva iz oblasti plivačkih sposobnosti, znanje iz teorije spasilaštva, kao i znanje u pružanju prve pomoći i KPR-a (reanimacija)”, pojašnjeno je iz Crvenog krsta Crne Gore.

Iz Crvenog krsta podsjećaju spasioce da prilikom prijave za ovjere moraju posjedovati licencu i važeće ljekarsko uvjerenje.

“Ukoliko spasilac iz nekog razloga ne posjeduje licencu, potrebno je da se javi u Nastavni centar za obuku spasilaca, kako bi dobio instrukcije o proceduri dobijanja duplikata licence. Pozivamo sve kandidate da se blagovremeno prijave za provjere i kurseve, kako bi na vrijeme obezbijedili licencu spasioca na vodi za ovu godinu i na taj način došli do zaposlenja tokom turističke sezone. Ovim putem želimo i da podsjetimo da je Crveni krst Crne Gore jedina organizacija u Crnoj Gori koja je član ILS-e i, samim tim, jedina ima pravo da vrši obuku spasilaca na vodi u našoj državi”, poručuju iz Crvenog krsta.