30-04-2018

Pojačan inspekcijski nadzor u ljetnjoj sezoni

Inspektori će tokom pojačanog nadzora u ljetnjoj turističkoj sezoni, u cilju suzbijanja sive ekonomije na tržuštu robe, usluga i rada, kontrolisati izdavanje fiskalnih računa, uplatu pazara, zapošljavanje s posebnim akcentom na nerezidente, kao i ostvarivanje prava zaposlenih.

Pojačan inspekcijski nadzor u ljetnjoj sezoni | Radio Televizija Budva

„Predmet pojačanog nadzora u ljetnjoj turističkoj sezoni biće kontrola ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova, sanitarno-tehničkih i higijenskih uslova, kao i provjera da li je obavljen obavezni zdravstveni pregled zaposlenih“, naveli su predstavnici Uprave za inspekcijske poslove agenciji Mina-business.

Uprava za inspekcijske poslove je i ove godine pripremila Dinamički plan aktivnosti za ljetnju turističku sezonu, čiju će realizaciju pratiti Koordinacioni tim za praćenje turističke sezone, sastavljen od pomoćnika direktora i glavnih inspektora koji će biti koordinatori po opštinama.

Inspektori će kontrolisati ispunjenost posebnih uslova za promet određene vrste robe i pružanja određenih vrsta usluga za obavljanje djelatnosti turizma i ugostiteljstva, trgovine, zanatstva, zdravstvenih i drugih vrsta usluga, kao i proizvodnje, kada je to propisano.

„Tokom pojačanog nadzora radiće se na suzbijanju sive ekonomije na tržištu robe i usluga, odnosno kontrolisaće se porijeklo robe i evidencija prometa robe, posebno akcizne, izdavanje fiskalnih računa za prodatu robu i pruženu uslugu i uplata pazara“, kazali su iz Uprave.

Predmet pojačanog nadzora će biti i suzbijanje sive ekonomije na tržištu rada odnosno zapošljavanje s posebnim akcentom na zapošljavanje nerezidenata, ostvarivanje prava zaposlenih, uključujući i zaštitu i zdravlje na radu, potrošača odnosno ekonomski interesi i bezbjednost proizvoda na tržištu, zaštitu životne sredine i prava intelektualne svojine.

„Inspekcije koje su zadužene za pojačani inspekcijski nadzor u ljetnjoj turističkoj sezoni su Turistička, Tržišna, Inspekcija rada i zaštite i zdravlja na radu i Zdravstveno-sanitarna inspekcija“, rekli su iz Uprave.

Šefica Koordinacionog tima biće pomoćnica direktora Višnja Orban.

Dinamički plan sadrži aktivnosti koje će se realizovati u primorskih opštinama Ulcinj, Bar, Budva, Kotor, Tivat i Herceg Novi, kao i u planinskim turističkim centrima Plužine, Kolašin, Žabljak, Bijelo Polje, Berane, Plav i Rožaje.

„Ovaj plan obuhvata pravila rada i ponašanja, organizaciju i koordinaciju aktivnosti, plan aktivnosti, raspored inspektora, kao i saradnju sa drugim nadležnim organima i institucijama“, objasnili su iz Uprave.

Pojačani nadzor će, kako se zaključuje, kontinuirano sprovoditi domicilni i angažovani inspektori.