11-06-2015

Pojačan nadzor

Od 15. maja do 15. septembra Uprava za inspekcijske poslove vršiće pojačan nadzor na čitavom crnogorskom primorju.

Pojačan nadzor | Radio Televizija Budva

Na terenu su veterinarska inspekcija, inspekcija rada, turistička, zdravstveno sanitarna, tržišna, i inspekcija zaštite prostora.

Kako glavni koordinator za praćenje turističke sezone Višnja Orban kaže u segmentima u kojima je to moguće, djeluje se preventivno.

Opširnije u prilogu: