20-01-2021

Ponovo usvojene izmjene Zakona o slobodi vjeroispovijesti

Skupština Crne Gore, glasovima parlamentarne većine, usvojila je izmjene Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, koji je crnogorski predsjednik sa još šest zakona, usvojenih 29. decembra, vratio na ponovno odlučivanje.

Ponovo usvojene izmjene Zakona o slobodi vjeroispovijesti | Radio Televizija Budva

Foto: gov.me

Za usvajanje ovog zakona glasao je 41 poslanik.

Poslanici su, na vanrednoj sjednici, usvojili i izmjene Zakona o kreditnim institucijama, sanaciji kreditnih institucija i fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

Sjednici parlamenta nijesu prisustvovali poslanici opozicije.

Ove četiri zakona ranije je predložila crnogorska Vlada.

Poslanici će na drugoj vanrednoj sjednici ponovo glasati o izmjenama zakona o radu, državnim službenicima i namještenicija i zdravstevnoj zaštiti, koje je inicirala vladajuća koalicija.

Đukanović je u obrazloženju naveo da je, shodno Poslovniku Skupštine, propisano da se kvorum utvrđuje primjenom elektronskog sistema za glasanje, na način što je svaki poslanik dužan da se lično identifikuje (prijavi) ubacivanjem identifikacione kartice u poslanički pult na svom sjedištu ili na osnovu evidencije generalnog sekretara Skupštine.

"Stoga je otvoreno pitanje da li je prilikom početka sjednice i usvajanja dnevnog reda postojao kvorum, a time i pitanje demokratskog legitimiteta, kao i usaglašenosti usvojenih zakona sa Ustavom Crne Gore i važećim pravnim propisima", kazao je Đukanović.

On je ukazao i na otvoreno pravno pitanje konstatovanja prestanka mandata poslaniku Filipu Adžiću i potvrđivanja mandata Suade Zoronjić, s obzirom na većinski donešenu negativnu odluku Državne izborne komisije i ukupnu parlamentarnu praksu u Crnoj Gori da se mandat člana parlamenta potvrđuje tek na predlog tog nezavisnog institucionalnog autoriteta.

Mina