13-06-2019

Poreska uprava naplatila 444 miliona eura poreza

Poreska uprava (PU) je od početka godine naplatila bruto iznos od 443,85 miliona EUR, što je 11 odsto više nego u istom prošlogodišnjem periodu.

Poreska uprava naplatila 444 miliona eura poreza | Radio Televizija Budva

Iz PU je saopšteno da je od početka godine naplata bila sedam odsto viša od planirane.

“PU je nastavila trend dobre naplate poreskih prihoda i tokom maja, kada je ostvarila bruto naplatu od 86,84 miliona EUR, čime su plan naplate i ostvarenje iz maja prošle godine premašeni šest odsto”, navodi se u saopštenju.

Bruto naplata poreza na dodatu vrijednost tokom petomjesečnog perioda iznosila je 98,28 miliona EUR, što je 11,5 odsto više nego prošle godine, a 7,5 odsto iznad plana.

“U strukturi naplate važno je izdvojiti porez na dobit preduzeća, po osnovu kojeg je prihodovano 52,19 miliona EUR, što je 12 odsto više nego prošle godine. To je indikator širenja korporativne poreske osnovice, ali i većeg stepena poštovanja poreskih propisa od kompanija koje posluju u Crnoj Gori”, kazali su iz PU.

Rast naplate je, kako se dodaje, zabilježen i kod doprinosa na obavezno osiguranje, gdje je ostvarenje iznosilo 195,87 miliona EUR, što je sedam odsto više nego u prošloj godini, a šest odsto iznad plana, dok je naplata poreza na dohodak građana iznosila 64,67 miliona EUR ili osam miliona EUR više nego prošle godine.

“Ostvarenje naplate koncesionih naknada veće je u odnosu na prošlu godinu 3,5 miliona EUR, a naplata poreza na promet nepokretnosti za milion EUR”, navodi se u saopštenju.

PU, imajući u vidu početak ljetnje turističke sezone tokom koje se očekuje povećan obim privredne djelatnosti, posebno na primorju, te veliki broj aktivnosti realizovanih kako bi se prijavljivanje i plaćanje poreza učinilo što lakšim, očekuje dalji porast stepena dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa.

“Poreska inspekcija će raditi na sankcionisanju neregularnog poslovanja, u cilju zaštite lojalne konkurencije na tržištu, obezbjeđenja budžetskih prihoda i unaprjeđenja poslovnog ambijenta u Crnoj Gori”, zaključuje se u saopštenju.