12-06-2014

Posjeta grupe Italijana

Turistička organizacija opštine Budva je u saradnji sa Ambasadom Crne Gore u Republici Italiji, Zajednicom Italijana u Crnoj Gori i Opštinom Budva organizovala turističku posjetu grupe Italijana iz Udruženja A.I.S.T.E.L., koji borave u Budvi, u hotelu Slovenska plaža, od 8. do 15. juna.

Posjeta grupe Italijana | Radio Televizija Budva

Udruženje A.I.S.T.E.L. je neprofitna organizacija koja za svoje članove organizuje turističke posjete, kako u Italiji tako i u inostranstvu, sa ciljem da među svojim članovima promoviše znanje o različitim zemljama i kulturama u Evropi.

Udruženje se trudi da održava dobre odnose sa svojim sunarodnicima u inostranstvu, pa u tu svrhu sklapa niz sporazuma o prijateljstvu sa različitim udruženjima Italijana van granica matične države. Po dolasku u Crnu Goru, sklopiće Sporazum o prijateljstvu i saradnji sa Zajednicom Italijana u Crnoj Gori. Kako bi učvrstili odnose sa zemljom domaćinom, organizuju različite sportske događaje, pa će ovim povodom biti organizovan italijansko-crnogorski fudbalski turnir.