28-10-2020

Poslanik Dragan Krapović učestvovao na 7. Dunavskoj parlamentarnoj konferenciji

Poslanik Dragan Krapović, ukazao je da će Skupština Crne Gore u potpunosti biti posvećena međuparlamentarnoj saradnji u cilju ispunjavanja zajedničkih razvojnih ciljeva, posebno uzimajući u obzir nove izazove sa kojima smo svi suočeni.


Foto: Skupština Crne Gore

Sedma unavska konferencija, u organizaciji Hrvatskog sabora u okviru hrvatskog predsjedavanja Evropskom unijom, u formatu videokonferencije, održana je danas.

Konferencija je održana na temu: „Pametna rješenja za održivi razvoj" sa fokusom na podsticanje inovativnih tehnologija za poboljšanje održivog razvoja. Cilj konferencije je rasprava o mogućnostima povećanja broja visokotehnoloških kompanija i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u podunavskom regionu.

Učesnici konferencije su parlamentarci zemalja članica Strategije EU za područje Podunavlja (EUSDR).

Konferenciju je otvorio predsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove Evropske unije - Marko Pavić, a u uvodnom dijelu parlamentarcima obratili su se: ministar vanjskih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman, ministarka regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Nataša Tramišak i predsjednik saborskog Odbora za evropske poslove Domagoj Hajduković.

Poslanik Dragan Krapović, u svom obraćanju, između ostalog, ukazao je da će Skupština Crne Gore u potpunosti biti posvećena međuparlamentarnoj saradnji u cilju ispunjavanja zajedničkih razvojnih ciljeva, posebno uzimajući u obzir nove izazove sa kojima smo svi suočeni. Naveo je i da će tzv. „pametna rješenja“ za održivi razvoj biti značajno podržana, između ostalog, kroz Ekonomski i investicioni plan EU, koji ima za cilj da ubrza zelenu i digitalnu tranziciju i podstakne regionalnu saradnju i konvergenciju sa EU. U tom kontekstu, poslanik Krapović istakao je važnost evropskog zelenog dogovora, kao i važnost sprovođenja Nacionalne strategije Crne Gore za održivi razvoj do 2030. godine i ciljeva održivog razvoja, Pariskog klimatskog sporazuma i međunarodno dogovorenih ciljeva biodiverziteta. Takođe, poslanik Krapović upozano je učesnike konferencije - da sprovođenje navedene strategije podrazumijeva kontinuirano ažuriranje, na način da se uzimaju u obzir novi Evropski planovi i prakse, kao i nove okolnosti. Skrenuo je pažnju i na potrebu implementacije rješenja predviđenih digitalnom strategijom EU.

Takođe, on je ovom prilikom ocijenio da je u ispunjavanju ciljeva održivog razvoja, ekonomske i socijalne transformacije i borbi protiv novih izazova sa kojima se suočavamo, neophodno posvetiti posebnu pažnju jačanju ekonomije znanja i podržati inicijative koje podstiču prenos znanja, njeguju istraživačke i inovacione sisteme i okupljaju akademske i ekonomske zajednice.

Imajući u vidu navedeno, poslanik Krapović zaključio je da je osnova za ekonomsku i socijalnu transformaciju, upravo vladavina prava, i da će se toj oblasti u narednom periodu posvetiti posebna pažnja, ali i da je u ovom izazovnom vremenu neophodna saradnja svih zainteresovanih strana i solidarnost među zemljama. Naglasio je i važnost ove konferencije, kao i komunikaciju između parlamenata.

Na kraju konferencije, dogovoreno je da učesnici, potpišu zajedničku izjavu kojom se, između ostalog, poziva na unapređenje međuparlamentarne saradnje i razmjenu iskustava i dobrih praksi.



Skupština Crne Gore