16-05-2020

Prava Budva: Moramo spasiti što se spasiti može

Povodom određenih stavova predstavnika zakupaca plaže Ilije Armenka, koja je plasirana u javnost ovih dana, saopštenjem za javnost se obratila Prava Crna Gora Budva.


Foto: IO Prava Budva

Saopštenje prenosimo integralno

Prava Crna Gora - Prava Budva se načelno slaže sa određenim stavovima predstavnika zakupaca plaža Ilije Armenka, koje je plasirao u javnost ovih dana, pogotovu u dijelu nužnog solidarisanja Morskog dobra kao zakupodavca sa zakupcima plaža, koje mora imati u obzir otkazane rezervacije i veliki broj nepoznanica koje nam predstoje u nadolazećoj turističkoj sezoni, obzirom na situaciju sa koronavirusom u zemljama iz kojih značajan broj turista se odlučuje da izabere Budvu i Crnu Goru kao destinaciju u kojoj će da ljetuje.

Uz to iznosimo i konkretan predlog da se zakupci relaksiraju obaveze plaćanja u određenom dijelu iznosa zakupnine, odnosno dažbina, kao i da im se ostavi mogućnost izmirenja istih u ratama.

Takođe ne slažemo se sa iznijetim predlogom da se zakupcima oslobodi preostali dio zakupljenih plaža gdje su građani mogli da ostave peškire zbog najnovije "Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa" po kojoj ugostitelji moraju da se pridržavaju socijalne distance od dva metra udaljenosti stolova, odnosno plažnog mobilijara, a što smatramo sasvim dovoljnom distancom da se i dalje obezbijedi uobičajen rad ugostiteljskih objekata.

Jedan od glavnih idejnih ciljeva Prave Budva je da prekinemo sa praksom da Budva bude grad bez izlaza na more, nedostupan građanima da pristupe plaži odnosno moru i ostrvu sv. Nikola, te se zalažemo za rigorozniju kontrolu zloupotreba u ovom dijelu od strane zakupaca, a svi smo svjedoci da su one velike.

Crna Gora se neuporedivo više od drugih turističkih destinacija suočava sa ozbiljnim izazovima povodom novonastalih okolnosti, zato što joj je turizam osnovna privredna grana koja puni četvrtinu BDP-a, a u razvijenim zemljama on je dopunska grana privrede, a kod nas su ostali segmenti na kojim se bazira ozbiljan privredni život jedne države praktično ugašeni.

Takođe podržavamo predlog da država populariše određene promocije za ljetovanje u Crnoj Gori, tipa da u turistički aranžman u dogovoru sa turističkim agencijama ili direktno sa vlasnicima, odnosno menadžmentom ugostiteljskih objekata, uvrsti određene dane gratisa ili specijalne ponude po pristupačnijim cijenama, jer moramo spasiti što se spasiti može u ovim okolnostima.

Turističkim poslenicima prijeti opasnost da pogrešnom anticipacijom specifičnih prilika na globalnom nivou ove godine doživimo krah ukoliko nadležni ne pokažu senzibilitet i nađu balans između mogućnosti domaćih ugostitelja, samim tim i zakupaca plaža s jedne strane i potencijala turista koji dolaze s druge strane, ne bi li se "pokrpila" velika rupa koja bi potpuno promašenom sezonom nastala, a koju bi dobro ionako otanjeli novčanici naših građana osjetili.

IO Prava Budva