11-01-2018

Preminula djevojčica iz Podgorice, majka moli za pomoć

Podgoričanka Marijana Bogavac prolazi kroz najteže trenutke i neophodna joj je pomoć. Njena dvogodišnja ćerka je jutros preminula.

Preminula djevojčica iz Podgorice, majka moli za pomoć | Radio Televizija Budva

Marijana je, inače, više puta tražila pomoć nadležnih jer nije imala mogućnosti da prehrani tri ćerke. Sada ju je zadesila još veća nesreća.

Banka hrane, koja je više puta pisala o sudbini ove porodice, jutros je o njenom slučaju obavijestila sve nadležne ustanove i zamolila ih za pomoć.

“Jutros su je modru našli. Zamolili bi vas, humane ljude da pomognete ovoj porodici u najtežem trenutku. Da im se nađete pri ruci, ukoliko imate snage za to”, istakli su u Banci hrane.

Pomoći možete i vi. Žiro ra­čun za po­moć ovoj po­ro­di­ci je kod So­ciete generale banke, broj 550-0100400472240-31 na ime Marijane Bogavac.