04-12-2018

Prijeti rušenje 27.000 nelegalnih objekata?

Svaki drugi zahtjev koji su vlasnici nelegalnih objekata u Crnoj Gori podnijeli za njihovu legalizaciju, može biti odbijen jer najmanje za 27.000 njih nijesu podnijeti elaborati, kao obavezni dio dokumentacije. U krajnjem, za objekte koji se ne legalizuju, po Zakonu o planiranju prostora i izgradi objekata, predviđeno je rušenje.

Prijeti rušenje 27.000 nelegalnih objekata? | Radio Televizija Budva

Prema posljednjim podacima, Upravi za nekretnine predato je 24.133 elaborata, dok je za legalizaciju prijavljeno 51.158 nelegalno sagrađenih objekata.

Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma MORT odgovorili su Danu da je ovjera elaborata i upis objekata u katastar nepokretnosti u nadležnosti Uprave za nekretnine.

“Organi nadležni za postupak legalizacije, odnosno organi lokalne uprave po opštinama su u fazi obrade zahtjeva. Određen broj zahtjeva je nepotpun, što znači da je dostavljen zahtjev bez propisane dokumentacije, a kako je postupak legalizacije upravni postupak isti predviđa mogućnost dopune dokumentacije, po zahtjevu organa koji vodi postupak”, objašnjavaju iz MORT-a.

Iz resora ministra Pavla Radulovića naglašavaju da će zahtjevi bez potpune dokumentacije biti odbijeni ukoliko podnosioci ne pristupe izradi elaborata i ne dostave traženo u rokovima koje postave ovlašćeni organi.

U MORT-u još nemaju precizan broj nelegalnih objekata u državi.

“Prema podacima koji su nam dostavljeni od jedinica lokalne samouprave na teritoriji Crne Gore predato je 51.158 zahtjeva za legalizaciju. Prema zvaničnim podacima Uprave za nekretnine, na teritoriji Crne Gore evidentirano je oko 40.000 bespravnih objekata, a, prema podacima, od strane tijela za distribuciju električne energije evidentirano je oko 60.000 nelegalnih priključaka. Avionsko snimanje teritorije Crne Gore je završeno i u toku je obrada podataka, nakon čega slijedi preklapanje podataka sa katastarskim i planskim podlogama, kao i stvaranje uslova za rukovanje tim podacima kroz obezbjeđivanje odgovarajućeg softvera, tako da očekujemo da će finalni proizvod biti na raspolaganju do kraja ove godine. Nakon toga će se izvršiti preklapanje tih podloga sa podacima o broju podnijetih zahtjeva i postupak će rezultirati evidencijom bespravnih objekata”, saopštili su iz tog resora.

U MORT-u dodaju da su zasad zadovoljni urađenim po pitanju legalizacije.