18-11-2019

Prikupljanje ponuda za zakup neizgrađenog i izgrađenog građevinskog zemljišta u opštoj upotrebi

Sekretarijat za zaštitu imovine, objavio je treći Javni poziv za prikupljanje ponuda radi davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta i izgrađenog građevinskog zemljišta u opštoj upotrebi na teritoriji opštine Budva.

Prikupljanje ponuda za zakup neizgrađenog i izgrađenog građevinskog zemljišta u opštoj upotrebi | Radio Televizija Budva

Javni poziv će biti otvoren do 26. novembra, a dan kasnije, biće održano javno otvaranje ponuda, javno otvaranje, kojem mogu prisustvovati svi ponudjači održaće se dana 27.11.2019. godine, u 10,00 h, u u prostorijama Sekretarijata za zaštitu imovine Opštine Budva ( zgrada Montenegroexpress-a I sprat , kancelarija br 12).

Predmet prikupljanja ponuda su djelovi katastarskih parcela kojim raspolaže i upravlja Opštine Budva i koji se ustupaju na korišćenje sa namjenom realizacije Programa privremenih objekata Opštine Budva za period od 2019.godine do 2023. godine.

Kompletan javni poziv možete pogledati na sajtu Opštine Budva www.budva.me.


Foto: Nadtochiy Vladimir