24-09-2020

Pritužbe na rad ljekara u Dobroti: Pacijentu uskratili terapiju, policija ga mučila

Ljekarska komora primila je pritužbu roditelja pacijenta J. G. na rad kolega u Specijalnoj bolnici za psihijatriju i uputila je Komisiji za etička pitanja zbog sumnje da je došlo do povrede više članova Etičkog kodeksa, zakona, međunarodnih standarda, protokola i rezolucije UN-a, rekao je za Pobjedu predsjednik ovog strukovnog udruženja Aleksandar Mugoša.


Foto: Pobjeda

Pritužba je podnešena uz podršku nevladinih organizacija Akcija za ljudska prava i Juventas, a roditelji tvrde da su ljekari prekršili propise kada su dozvolili policiji da 26. maja njihovog sina odvede na ispitivanje i da su mu prije toga uskratili terapiju koju je trebalo da prima.

Pacijent je tada bio na odjeljenju za odvikavanje od psihoaktivnih supstanci, u nadležnosti načelnice odjeljenja S. V. Nakon što je odveden iz bolnice na ispitivanje, poslat je u pritvor UIKS-a.

Roditelji su uvjereni da je njihov sin, zapravo, obmanut, a majka pacijenta tvrdi da joj je dr S. V. saopštila da je dobila naređenje i bila prinuđena da mu uskrati terapiju, iako nije bila saglasna sa takvim postupanjem.

"Sumnjamo da je cilj uskraćivanja terapije bio da se J. G. dovede u anksiozno stanje, u kome će biti podložniji pritiscima i ucjenama, i u takvom stanju pristati na davanje lažnog iskaza", naveli su oni, tvrdeći da je u policiji, takođe, mučen.

Podsjećaju da je Unutrašnja kontrola rada policije Ministarstva unutrašnjih poslova sprovela istragu u tom predmetu i proslijedila ga na dalje postupanje Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Predsjednik Ljekarske komore kaže da je ova pritužba ozbiljna i da će kao takva biti i razmatrana, prije svega među članovima Komisije za etička pitanja. Ukoliko, objašnjava on, procijene da je osnovano i potrebno, cio slučaj biće proslijeđen tužiocu Komore i biće predmet razmatranja Suda Komore.

"Sud je taj koji će odlučiti u konačnom", rekao je on.

Ističe da je postupak pred Sudom Komore nezavisan u odnosu na mogući postupak pred redovnim sudovima u istom slučaju.