12-10-2018

Privrednici o turističkim organizacijama, buci i PAM-u

Odbor udruženja turizma Privredne komore Crne Gore, na sjednici 11. oktobra 2018, razmotrio je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama.

Privrednici o turističkim organizacijama, buci i PAM-u | Radio Televizija Budva

Pred privrednicima je bio i Nacrt pravilnika o graničnim vrijednostima buke, načinu njenog mjerenja unutar i van ugostiteljskih objekata te načinu upotrebe i uslovima koje moraju da ispunjavaju limitatori nivoa zvuka.

Razgovarano je takođe o Nacrtu zajedničkog sporazuma o tarifi naknada za korišćenje muzičkih djela u ugostiteljskim objektima (sa ili bez smještajnih kapaciteta), kao i drugim objektima turističko-ugostiteljskog tipa.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Dragan Purko Ivančević.

Predsjednik Odbora Dragan Ivančević je kazao da se očekuje da će ove godine ljetnja turistička sezona trajati do 1. novembra, u prilog čemu govore pokazatelji o još uvijek dobroj popunjenosti turističkih kapaciteta na primorju. Već sljedećeg dana, 2. novembra, Odbor udruženja turizma će na narednoj sjednici raspravljati o protekloj ljetnjoj sezoni i predstojećoj zimskoj sezoni.

Turističke organizacije

Govoreći o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama, Ivančević je podsjetio da Odbor duži niz godina iznosi primjedbe na odredbe ovog akta. Privreda insistira da se ojačaju Nacionalna i lokalne turističke organizacije da bi bile u mogućnosti da obezbijede moderan destinacijski menadžment i podstiču razvoj kadrova neophodan za razvoj turizma i ugostiteljstva.

Buka

Govoreći o Nacrtu pravilnika o graničnim vrijednostima buke Ivančević je rekao da je riječ o jednom od najvećih zagađivača koji ometaju kvalitet turističkog proizvoda i stanovanja naročito u priobalnom području.

- Buka na otvorenom u blizini smještajnih kapaciteta je konstantan problem, velike su primjedbe gostiju. Ovaj akt je dobra najava ozbiljnijeg rješavanja problema buke i uz regulativu koja će da se odnosi na privremene objekte doprinijeće kvalitetnijoj turističkoj destinaciji – rekao je Ivančevič.

Naglasio je da privreda ne traži da se ugasi muzika u ugostiteljskim objektima jer bez zabave nema turizma.

- Želimo da svako u svom objektu napravi najbolju zabavu, ali da to ne remeti one koji to nijesu tražili –rekao je on.

PAM

Privrednici su razmotrili i Nacrt zajedničkog sporazuma o tarifi naknada za korišćenje muzičkih djela u ugostiteljskim objektima (sa ili bez smještajnih kapaciteta), kao i drugim objektima turističko-ugostiteljskog tipa.

Imajući u vidu postojanje problema u vezi sa nejasnim kriterijumima prilikom određivanja visine tarifa za događaje od nacionalnog i opštedruštvenog značaja, kao postojećeg monopolističkog položaja PAM-a, a sa ciljem da se na zadovoljstvo svih strana trajno i efikasno riješi problem autorskih naknada na ovakvim događajima Privredna komora priprema nacrt tarifnika koji će biti usaglašen sa udruženjima hotelijera, ugostitelja i organizatorima festivala u potpunosti podržavajući prava svih autora u Crnoj Gori i inostranstvu, uz poštovanje zakonskog okvira namijenjenog zaštiti autorskog prava sa jasnom namjerom da se počne rješavanje evidentnih problema u pogledu tarifa i kriterijuma po kojima se određuje.

- Ne želimo da se konfrontiramo sa PAM-om ali želimo da dođemo do održivog rješenja za ovo pitanje – rekao je Ivančević.


Zaključci:

Zakon o turističkim organizacijama, uređuje osnivanje, načela organizacije i rada turističkih organizacija, način njihovog finansiranja, kao i kriterijumi za kategorisanje turističkih mjesta.

Shodno Zakonu takođe je utvrđeno osnivanje i obaveza finansiranja turističkih organizacija na nacionalnom i lokalnom nivou. S tim u vezi, privrednici su više puta ukazivali da su doprinosi koji se plaćaju turističkim organizacijama visoki i da iste treba smanjiti, posebno u slučaju obavljanja djelatnosti u više opština.

U cilju smanjenja doprinosa koji predstavljaju barijeru za poslovanje privrednih subjekata koji primarno ne obavljaju turističke djelatnosti, predloženo je da se u Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama, visina članskog doprinosa određuje u zavisnosti od grupe djelatnosti i obima prihoda koji član ostvari u godini prije godine za koju se utvrđuje članski doprinos, umanjen za troškove poslovanja (poslovne rashode).

Buka na otvorenom u blizini smještajnih kapaciteta je konstantan problem i njeno suzbijanje je jedan od prioriteta djelovanja, kako u ovoj, tako i u pripremi sljedećih sezona.

Iako je postojećim zakonodavnim okvirom definisana oblast buke, ostaje otvoreno pitanje potpune primjene relevantnih propisa, kao i uskladjivanje nadležnosti nad njihovom primjenom.

Organizacija za zaštitu prava autora muzike (PAM) u kontinuitetu ne primjenjuje član 165 stav 1 Zakona o autorskim i srodnim pravima, na osnovu koga zaključuje ugovore sa korisnicima i fakturiše naknade za koriščenje autorskih muzičkih djela, pod nejasnim i nejednakim uslovima, dovodeći većinu privrednika u krajnje nepovoljan i nejednak položaj.