05-09-2021

Promocija knjige Kulturno blago paštrovskih manastira odgođena za 8. septembar

Predstavljanje knjige Kulturno blago paštrovskih manastira (Mogućnosti turističke valorizacije) autorke mr Lucije Đurašković zbog aktuelne situacije i nemogućnosti da učesnici dođu na promociju sinoć kako je planirano programom festivala Ćirilicom, odgođeno je za srijedu, 8. septembar u 20 časova.

Promocija knjige Kulturno blago paštrovskih manastira odgođena za 8. septembar | Radio Televizija Budva

Foto: pixabay.com/ilustracija

Na Trgu između crkava o knjizi čiji je izdavač Narodna biblioteka Budve, pored autorke, govoriće: akademik Aleksandar Čilikov,
dr Predrag Zenović i mr Dobrila Vlahović.

Uvodom u knjigu autorka između ostalog, ističe i sljedeće: „Izbor teme Manastiri u Paštrovićima i mogućnost njihove turističke valorizacije je proizašao iz dugogodišnjeg sistematskog istraživanja manastirskih kompleksa na području Paštrovića iz ugla istoričara umjetnosti sa posebnim interesovanjem za mogućnost njihove zaštite i prezentacije kroz turizmološki aspekt koji bitno uključuje specifičnosti i mogućnosti za njihovu valorizaciju što bi značajno uticalo na razvoj kulturnog turizma i unapređenje turističke ponude paštrovskog priobalja, kao i cjelokupne budvanske regije, pa i šire.

Sam predmet istraživanja je interdisciplinaran, a ovo obavezuje da se iz pozicije različitih disciplina (istorija, istorija umjetnosti, komparativna religija, etnologija) istraži i interpretira značaj sakralnog spomeničkog nasljeđa u Paštrovićima u odnosu na specifičnu turizmološku funkciju. Ovo posebno kada je riječ o području dijela priobalnog pojasa budvanske opštine kao po sebi atraktivnog prostora za razvoj niza različitih vidova
turističke ponude, osobito kulturnog turizma.“

Mr Lucija Đurašković, istoričar umjetnosti i muzejski savjetnik, rođena je 1960. godine u Kotoru, gdje je završila Gimnaziju. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu – grupa za Istoriju umetnosti u Beogradu 1984. godine. Od 1985. godine zaposlena je u Kulturnom centru Budva (današnja JU Muzeji i galerije Budve). Boravila je na postdiplomskom usavršavanju iz oblasti Vizantijske umjetnosti 1987. godine, kao stipendista grčke vlade, na Aristotelovom univerzitetu u Solunu (kod čuvenog vizantologa, akademika E. Tahiaosa). Od 1995. do 2001. godine bila je rukovodilac r.j. „Muzeji”(JU „Muzeji, galerija i biblioteka” Budva) sa stručnim zvanjima kustos, viši kustos i od 1999. godine, muzejski savjetnik. Od 2001. do 2005. godine vršila funkciju direktora JU „Muzeji, galerija i biblioteka”. U njenom
direktorskom mandatu otvoren je Muzej grada Budve (arheološka i etnografska zbirka) 2003. godine, a takođe, zgrada Muzeja grada Budve je dobitnik prestižne međunarodne nagrade „Zelena jabuka” (London, 2005), za očuvanje i razvoj autentičnog svjetskog graditeljskog nasljeđa.

Takođe, u njenom direktorskom mandatu je i r.j. „Biblioteka“ dobitnik Novembarske nagrade grada Budve, 2004. godine. Inicijator je i organizator manifestacije „LJubišini dani”, a u sklopu ovog i organizator I, II i III međunarodnog simpozijuma (1998, 2002, 2018.) o životu i djelu Stefana Mitrova LJubiše i urednik Zbornika radova sa ovih simpozijuma. Od 2004. godine je član Odbora za etnologiju CANU, a od 2021. godine član Odbora za istoriju umjetnosti CANU. Organizator je više međunarodnih projekata i izložbi („Japanske lutke”, „Češko staklo”), kao i učesnik i organizator naučnih skupova i tribina iz oblasti istorije umjetnosti i književnosti, brojnih izložbi u okviru r.j. „Muzeji”, a takođe i pisac većeg broja kritičkih osvrta i predgovora za izložbe renomiranih likovnih umjetnika. Bila je selektor prestižnog XXXVII Likovnog salona „13.novembar” – Cetinje, 2015. godine. Autor je monografskih izdanja: „Manastir Podostrog”, „Crkva Sv. Trojice u Budvi”,„Budva” (koautor sa Boženom Jelušić), „Crkva Sv. Arhangela Mihaila u selu Svinjišta – Grbalj”, „Crkva Sv. Stefana u selu Krimovice – Grbalj”. Pisac je scenarija za kratkometražne filmove TV Budva: „Budva – mit, istorija i stvarnost” i „Manastir Podostrog”, kao i dijela serijala naučno-obrazovnog programa RTV CG „Riznica”: „Manastir
Praskvica”, „Manastir Savina”, „Manastir Gradište” i „Manastir Reževići”. Bila je urednik i voditelj preko 50 emisija iz oblasti kulturne istorije Budve, pod nazivom „Tragom kulturne prošlosti Budve” na Radio Budvi i autor većeg broja tekstova (preko 200)
objavljenih u raznim stručnim listovima i naučnim časopisima („Glasnik CANU”, „Glasnik Društva istoričara CG”, „Glasnik Narodnog muzeja CG”, „Likovni život”, „Pobjeda” – kulturni dodatak, DN Dan - “Ćirilica” i dr.). Glavni je urednik monografske trilogije: „Budva – grad kralja Kadma” (2009), „Budvanska sela – biseri etno turizma” (2009) i „Muzej
Budve – blago Kadmovog grada” (2013). Magistrirala je na FTU u Kotoru na temu: „Manastiri u Paštrovićima i mogućnost njihove turističke valorizacije”, 2015. godine. Od 2017. godine
vrši funkciju direktora JU„Muzeji i galerije Budve” u drugom mandatu. Bila je selektor za umjetnike iz Crne Gore na izložbi Salona Nove Realnosti – Reallites Nouvelles (Pariz, novembar 2019. godine), selektor na Međunarodnom bijenalu vizuelnih umetnosti u Čačku (Čačak, decembar 2020. godine), kao i selektor izložbe “Izbor iz savremene crnogorske umjetnosti” (Lisabon, maj 2021. godine). Pored učešća na brojnim naučnim skupovima,
učestvovala je i na naučnom simpozijumu o ranohrišćanskom arheološkom nasljeđu prekogranične oblasti Crna Gora – Albanija, ( avgust 2021. godine) u okviru IPA prekograničnog projekta saradnje Crna Gora-Albanija 2014–2020.