31-08-2019

Prosječna zarada u julu 511 eura

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u julu je, prema podacima Monstata, iznosila 511 eura, što je jedan odsto manje u odnosu na jun.

Prosječna zarada u julu 511 eura | Radio Televizija Budva

Prosječna neto zarada u julu je u odnosu na isti mjesec prošle godine porasla 0,6 odsto. Prosječna bruto zarada u julu je iznosila 767 eura.

"Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u julu u odnosu na jun pale 0,1 odsto, proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu pale 0,9 odsto", kazali su iz Monstata.

Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u julu su u odnosu na jun porasle u sektorima poslovanje sa nekretninama 7,4 odsto, usluge smještaja i ishrane 5,7 odsto, informisanje i komunikacije 4,7 odsto, stručne, kao i naučne i tehničke djelatnosti 4,3 odsto.

Rast je zabilježen i u sektorima prerađivačka industrija 4,2 odsto, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3,9 odsto, ostale uslužne djelatnosti 2,8 odsto, građevinarstvo 2,2 odsto, snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom 1,3 odsto i vađenje ruda i kamena 1,1 odsto.

Pad je zabilježen u sektorima finansijske i djelatnosti osiguranja 4,3 odsto, državna uprava i odbrana 3,4 odsto, snabdijevanje električnom energijom 2,6 odsto, saobraćaj i skladištenje 2,2 odsto, obrazovanje 1,9 odsto, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1,7 odsto, umjetnost zabava i rekreacija 1,4 odsto, kao i zdravstena i socijalna zaštita 0,2 odsto.