19-07-2021

Purić imenovana za v.d. direktora SMŠ Danilo Kiš

Kako portal RTV Budva saznaje u SMŠ "Danilo Kiš", došlo je do smjene dirketora.

Purić imenovana za v.d. direktora SMŠ Danilo Kiš | Radio Televizija Budva

Na mjesto dosadašnjeg direktora ove javne obrazovne ustanove Ivana Ivanovića, kao v.d. izabrana je Nada Purić, profesorica psihologije.Purić je doktor pisholoških nauka.