13-01-2015

Rađenović: Racionalizacija broja zaposlenih

U organima budvanske lokalne samouprave planirana je racionalizacija broja zaposlenih, saopštio je predsjednik Opštine Budva, Lazar Rađenović, navodeći da je jedan od ciljeva i zapošljavanje mladog, obrazovanog i stručnog kadra.

Rađenović: Racionalizacija broja zaposlenih | Radio Televizija Budva

On je kazao da je Opštini Budva trenutno zaposleno 325 osoba, precizirajući da je prošle godine taj broj smanjen za 15 zaposlenih.

Upitan koliko se godišnje odvaja za primanja zaposlenih u Opštini, i koliko je to u procentima od ukupnog budžeta opštine, Rađenović je kazao da je shodno Nacrtu budžeta za 2015. godinu, za zarade zaposlenima u Opštini, kao i u javnim ustanovama i preduzećima, čiji je Opština osnivač predviđeno 5,046.380 eura.

"Navedena cifra predstavlja 11,6 odsto Budžeta koji za 2015.godinu iznosi 43,490.000 eura, kazao je Rađenović agenciji MINA.

Na pitanje kakva je obrazovna struktura u Opštini, Rađenović je kazao da 48 odsto zaposlenih u lokalnoj upravi ima visoku stručnu spremu, šest odsto višu stručnu spremu, 40 odsto srednju stručnu spremu, dok je šest odsto zaposlenih niže stručne spreme.

»U narednom periodu je planirana racionalizacija broja zaposlenih, kako u organima lokalne samouprave, ali prije svega u Javnim preduzećima i ustanovama čiji je Opština osnivač. Međutim, jedan od ciljeva je i zapošljavanje mladih, obrazovanih i stručnih kadrova, koji nam nedostaju u svim oblastima upravljanja«, naveo je on.

Upitan koliko bi, optimalno, zaposlenih bilo dovoljno za nesmetano funkcionisanje Opštine, Rađenović je rekao da je na to pitanje teško odgovoriti precizno.

»S obzirom na to da je Budva specifična sredina, čija lokalna samouprava tokom polovine godine servisira mnogo veći broj građana, od onoga što čini njeno domicilno stanovništvo u zimskom periodu«,objasnio je on.

Prema njegovim riječima, postoji »višak« zaposlenih. "Ali, postoje i stimulativni programi otpremnine koji opredjeljuju jedan broj radnika u Opštini da započnu sopstveni biznis".

Na pitanje koliki je trenutno dug Opštine Budva, Rađenović je kazao da je u vezi unapređenja naplate lokalnih javnih prihoda, aktivnost Opštine, urodila plodom i dovela do značajnog podizanja tekućih prihoda.

"Ti prihodi su u prošloj godini dostigli rekordno naplaćenih 20,568.000 eura, boravišne takse, koja je naplaćena u iznosu od 1,900.000 eura, i smanjenja neizmirenih obaveza koje iznose oko 26 miliona eura", precizirao je on.

Kako je naveo, u prošloj godini od prodaje zemljišta Opština je prihodovala 612 hiljade eura, od naplate komunalija devet miliona eura, a Budžet je ostvaren u iznosu od 30,500.000 eura.

"Do 31. decembra prošle godine uspjeli smo da isplatimo sve zarade zaposlenima - korisnicima budžeta, sve zaostale stipendije najboljim studentima, socijalna davanja najugroženijim stanovnicima, sva nepovratna sredstva koja smo opredjelili kao stimulaciju našim sugrađanima za razvoj ruralnog turizma i poljoprivrednog preduzetništva", rekao je Rađenović.