28-08-2021

Radović zakazao 10. sjednicu lokalnog parlamenta za 13. septembar

Predsjednik SO Budva, Krsto Radović zakazao je 10. sjednicu lokalnog parlamenta za 13. septembar 2021. godine sa početkom u 10h u sali Opštine Budva.

Radović zakazao 10. sjednicu lokalnog parlamenta za 13. septembar | Radio Televizija Budva

Na 10. sjednici SO Budva naći će se sljedeće tačke Dnevnog reda:

1. Predlog Odluke o završnom računu Opštine Budva za 2020. godinu
2. Predlog rješenja o davanju saglasnosti za ustanovljavanje službenosti
3. Predlog rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju MZ Podkoškljun
4. Predlog rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju MZ Velji Vinogradi
5. Predlog rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju MZ Dubovica