30-11-2021

Regionalni skup o bezbijednosti hrane danas u hotelu Maestral

Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju u saradnji sa Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore organizuje regionalni skup “Jačanje regionalne saradnje u oblastima zdravlja bilja i bezbjednosti hrane” koji u hotelu Maestral počinje danas u 9h.

Regionalni skup o bezbijednosti hrane danas u hotelu Maestral | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

Ovaj sastanak na visokom nivou je organizovan u okviru GIZ projekta “Podrška regionalnog ekonomskoj integraciji”, koji je kofinansiran od strane Evropske komisije i Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke.

Događaj će otvoriti ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Crne Gore, mr Aleksandar Stijović, a na skupu će govoriti i generalni direktori u okviru institucija zaduženih za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u CEFTA regionu. Na skupu će učestvovati i ekspertski timovi koji su uključeni u implementaciju regionalnih odluka u ovoj oblasti.

Fokusirajući se na važnost poboljšanja regionalne saradnje, sastanak predstavlja izuzetan godišnji forum na kojem će se razmatrati zajednički izazovi koji se odnose na regionalne prioritete u oblastima zdravlja bilja i bezbjednosti hrane, kao i smjernice za dalje unapređenje saradnje kako bi se omogućio što efikasniji protok robe u regionu. S tim u vezi,posebna pažnja će biti posvećena harmonizaciji propisa, mjera i saradnje graničnih agencija usmeravajući zemlje regiona ka članstvu u EU.