14-05-2019

Regionalni skup za sudije i tužioce u Budvi na temu djelotvornog povraćaja imovine

Djelotvorne mjere za povraćaj imovine ključno su oružje u arsenalu tužilaca i sudova svuda na svijetu u borbi da se zaustavi postojeći kriminalitet i da se obezbjedi odvraćanje od budućih nedjela, a države regiona bi u ovoj oblasti trebalo blisko da sarađuju.

Regionalni skup za sudije i tužioce u Budvi na temu djelotvornog povraćaja imovine | Radio Televizija Budva

To je ocijenjeno na regionalnom skupu za sudije i tužioce na temu djelotvornog povraćaja imovine, koji je dio šireg projekta usmjerenog na jačanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u Jugoistočnoj Evropi, a koji su organizovali AIRE Centar (Advice on Individual Rights in Europe) i Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI).

Ovaj dvodnevni događaj obuhvata obuke koje izvode regionalni i međunarodni eksperti, uključujući i univerzitetske stručnjake u oblasti kriminologije i studija bezbjednosti, bivšeg sudiju Evropskog suda za ljudska prava, i sudiju Vrhovnog suda Republike Srbije. Među preko trideset učesnika nalaze se više sudije i tužioci sa Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope.

Britanska ambasadorka u Crnoj Gori, Alison Kemp, istakla je da današnja konferencija „pomaže da se regionalna saradnja pretvori u stvarnost, kroz doprinos dodatnom osnaživanju stručnosti tužilaca i sudija u oblasti oduzimanja imovine, i kroz omogućavanje razmjene dobrih praksi u ovoj oblasti među zemljama jugoistočne Evrope“.

Uz to, istakla je i da je s obzirom na to da „zemlje regiona imaju slične pravne sisteme, i da se susrijeću sa sličnim izazovima, uvjerena da je regionalni pristup ovom problemu koristan jer uključuje razmjenu stručnosti, diskusije o zajedničkim izazovima, i mogućnosti razmjene najboljih praksi“.

„Kriminal ne poznaje granice, zbog čega institucionalna saradnja između zemalja regiona u ovoj oblasti mora biti jednako bliska“, istakla je ona. Ambasadorka Kemp je naglasila da Ujedinjeno Kraljevstvo podržava napore na ovom polju i da želi da podijeli britansko iskustvo u borbi protiv korupcije, i da UK ostaje posvećena saradnji sa partnerima na Zapadnom Balkanu i pružanju podrške u procesu sprovođenja važnih reformi.

Programski menadžer AIRE Centra za Zapadni Balkan, Biljana Braithwaite, konstatovala je da su “organizovani kriminal i korupcija bolesti koje utiču na svaku državu i svako društvo na svijetu. Djelotvorne mjere za povraćaj imovine ključno su oružje u arsenalu tužilaca i sudova svuda na svijetu u borbi da se zaustavi postojeći kriminalitet i da se obezbjedi odvraćanje od budućih nedjela. AIRE Centar je oduševljen što može sarađivati sa RAI na ovom projektu uz podršku Vlade UK. Želimo tužiocima i sudijama da pružimo priliku da dalje jačaju svoje znanje i platformu za jaču međunarodnu saradnju, čime ćemo doprinijeti i djelotvornijoj implementaciji zakonodavnog okvira za povraćaj imovine u cijelom regionu.“

Ovaj skup je prvi od tri obuke na temu djelotvornog povraćaja imovine, a dio je dvogodišnjeg regionalnog projekta koji organizuju AIRE Centar i RAI pod nazivom “Jačanje borbe protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi kroz poboljšanje mjera za oduzimanje imovine” (Regionalni projekat za borbu protiv korupcije). Ovaj projekat finansira Vlada UK a podržava Fondacija Konrad Adenauer. Projekat je počeo sa radom u novembru 2018. godine i realizovaće se do novembra 2020. godine.

Regionalni projekat za borbu protiv korupcije fokusira se na njegovanje regionalne saradnje kroz jačanje kapaciteta tužilaca i sudova da se uključe u djelotvorni proces povraćaja imovine i u rješavanje snažne negativne percepcije građana koja postoji u odnosu na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u region.

Izvor: PR Centar