13-12-2019

Rekordan broj mjesta u okviru Programa stručnog osposobljavanja

Poslodavci su ove godine u okviru Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem oglasili 11.613 radnih mjesta, što predstavlja rekordnu potražnju u odnosni da prethodnih sedam ciklusa, navodi se u Izvještaju o realizaciji Programa koji je usvojila Vlada.


Foto: ilustracija/antenam

Kako je saopšteno iz Vlade, u raspravi je ocijenjeno da Program očigledno daje povoljne mogućnosti mladim ljudima sa dovoljno potencijala i da je dobar rezultat povezan i sa činjenicom da je u mandatu ove Vlade otvoreno oko 30 hiljada novih radnih mjesta.

“Novac uložen u ovaj Program daje efekte”, zaključio je premijer Duško Marković.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, kojima se pristupilo se radi usaglašavanja sa Zakonom o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije (EU).

Kako se navodi, odredbama je propisana i nadležnost sudova za prekršaje da podnose zahtjev za izdavanje evropskog istražnog naloga, pa se ukazala potreba da se Zakonom o sudovima, dopuni nadležnost sudova za prekršaje.

„Imajući u vidu da je Zakonom o alternativnom rješavanju sporova propisano da osnovni sudovi i Privredni sud potvrđuju poravnanja zaključena pred medijatorom u sporovima povodom kojih nije pokrenut sudski postupak, odnosno u sporovima u kojima je sudski postupak okončan povlačenjem tužbe, bilo je nužno da se i u Zakonu o sudovima propiše nadležnost osnovnih, odnosno Privrednog suda u ovim poslovima“, precizira se u saopštenju.

Vlada je, radi usaglašavanja sa Zakonom pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU utvrdila i Predlog zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu.

„U cilju omogućavanja pune i efikasne primjene Zakona pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU, čijim odredbama je, između ostalog, propisana i nadležnost Državnog tužilaštva da podnosi zahtjeve za izdavanje evropskog naloga za hapšenje i zahtjeve za izdavanje evropskog istražnog naloga, predložena je dopuna odredbi kojima se propisuje nadležnost Državnog tužilaštva“, kaže se u saopštenju.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija, kojim se nastavlja normativno uređenje i unapređenje ove djelatnosti, kao dijela sistema bezbjednosti.

Time se, kako je konstatovano u raspravi, pojačava odgovornost svih subjekata u prevozu opasnih materija i stvaraju pretpostavke za njihovo neposredno angažovanjeo u svim uslovima.

Vlada je donijela Nacionalni plan zaštite i spašavanja od poplava i Nacionalni plan zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških nesreća.

U raspravi je ukazano da su proteklih godina učinjeni značajni iskoraci u strateškom planiranju i koordinaciji odgovora na elementarne nepogode.

"Za narednu godine treba planirati dalje unapređenje sistema zaštite i spašavanja pogotovo sa aspekta unapređenja komandovanja i upravljanja sa ciljem još efikasnijeg suočavanja sa potencijalnim vanrednim situacijama koje donose klimatske promjene i drugi globalni izazovi", rekli su iz Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o poziciji Crne Gore u vezi inicijative za usvajanje Zajedničke deklaracije i Akcionog plana za ubrzavanje implementacije četiri slobode EU na Zapadnom Balkanu.

Ukazano je da su dobrosusjedski odnosi u temelju crnogorske politike i da Crna Gora u skladu sa tim opredjeljenjem snažno podržava Berlinski proces i sve druge regionalne inicijative kao nadopunu evropskih integracija.

Kako se navodi, Crna Gora uspješno sudjeluje i u drugim brojnim regionalnim inicijativama sa istim ili sličnim ciljevima i bez izuzetka izvršava obaveze preuzete u Trstu potpisivanjem Agende o regionalnom povezivanju.

"Crna Gora će se i prema ovoj inicijativi opredjeljivati u skladu sa svojom evropskom agendom i obavezama koje je preuzela u vezi sa tim", kaže se u saopštenju.

Ističe se da Evropska agenda nema alternativu, a sve druge inicijative su dobrodošle ako dodatno pospješuju ostvarenja ovog cilja.

Vlada je na dužnosti direktorâ uprava za zaštitu kulturnih dobara i za saobraćaj imenovala Božidara Božovića i Sava Paraču, dosadašnje vršioce dužnosti direktora.