16-05-2019

Rješavanje stambenog pitanja za penzionere od velikog značaja

Rješavanje stambenog pitanja za penzionere koji tokom radnog vijeka to nijesu ostvarili za određeni broj njih jako je značajno. U tu problematiku uljučeni su fond PIO, lokalna samouprava i budvansko udruženje penzionera.

Rješavanje stambenog pitanja za penzionere od velikog značaja | Radio Televizija Budva

Predstavnici udruženja fonda PIO i budvanskih penzionera su sa predsjendikom Opštine Budva, Markom Carevićem razgovarali o inicijativi stambenog pitanja koje budvansko udruženje pokrenulo još u junu 2016. godine.

"Mi tražimo da nam obezbijede lokaciju sa plaćenim komunalijama, put, voda i struja. Sve drugo je obaveza Ministarstva rada, fonda PIO i penzionera" kazao je Nikola Zec predsjendik udruženja penzionera Budva.

Tokom razgovora precizirane su formalnosti oko podnošenja zahtjeva lokalnoj smaoupravi.

"Službe skupštine i Sekretasrijat za zaštitu imovine će nadamo se naći neku lokaciju, a kako čujem postoji neka planirana lokacija, samo se nadamo da neće biti na brdu jer smo mi ipak penzioneri i imamo poteškoća sa kretanjem, tako da su nam obećali pristojnu lokaciju prikladnu za nas" naglasio je Zec.

U vuše opština u Crnoj Gori stambeno pitanje određenog broja penzionera je riješeno uz učešće Resornog ministrastva, fonda PIO i pojedinca.

"Pojedinac će imati mogućnost da digne kredit to sve zavisi od kvadrata stana koji je približno 3oo do 350 eura" dodao je on.

Na nivou Saveza udruženja penzionera postoji pravilnik za raspodjelu stanova na osnovu koga komisija vrši procjenu kome treba dodijeliti stanove, zaključio je Zec.