14-01-2022

Sa terena: Postavljene klupe ispred Zanatskog centra

Na trotoaru kod Zanatskog centra postavljene su klupe. Ovo je frekevntan dio grada s obzirom da je ova ulica glavna poveznica ovog dijela Budve i centra, a klupe u ovom dijelu ranije nijesu postojale.

Sa terena: Postavljene klupe ispred Zanatskog centra | Radio Televizija Budva

Foto: Portal RTV Budva

Vjerujemo da je ovo dobro rjšenje i nadamo se da će njihova svrha zaživjeti budući da je ispred i u okolini Znataskog centra već više godina prisutan problem sa neadekvatnim parkiranjem.


Foto: Portal RTV Budva

Taj problem utiče na bezbjednost i kretanje pješaka, a nadamo se da će klupe i ako im to nije namjena na neki način doprinijeti i razrješenju problema nepropisnog aprkiranja.