10-05-2018

Sanirane klupe na šetalištu

Na donjem šetalištu kod Slovenske plaže nedavno su završeni radovi na saniranjuu betonskih polukružnih klupa, koje su bile u izuzetno zapuštenom stanju.

Sanirane klupe na šetalištu | Radio Televizija Budva

Kako su naveli iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u okviru izvršenja poslova na hitnim sanacijama koje sprovode do sada su na teritoriji Opštine Budva završili sljedeće popravke:

Slovenska plaža – u potpunosti su popravljene i prefarbane betonske klupe na potezu od pivnice “Gral” do restorana “Lim” u iznosu od 2.950,00 eura.Staza kod restorana “Porto” – popravljene i oštećene ploče, rigola i očišćen kanal kod restorana “Porto.

Slovenska plaža – ofarbana betonska pumpna stanica kod pristaništa

Bečićka plaža – popravljen oštećeni zid kod kupališta hotela Mediteran

Rafailovići – prefarbani graffiti na ulazima Đevištenje, Kamenovo
Petrovac – zamjenjene oštećene kamene ploče na prostoru šetališta

Radovi u fazi realizacije po radnom nalogu o hitnim sanacijama su:

Jaz – sanacija oštećene betonske prepreke na šetalište uz plažu

Jaz – ravnanje i tamponiranje prolaza između plaže Jaz “Žuta” greda

Obalni zid kod Pizane – saniranje oštećenja temelja kamenog zida kod Pizane
Šetalište – sanacija oštećenja na drvenom mostu iznad Grđevice

Slovenska plaža – čišćenje odvoda atmosferske kanalizacije kod objekta “Kairos”

Slovenska plaža – otvoranje odvod aza odliv atmosferske vode na prostoru ispod hotela “Park”

Bečićka plaža – sanacija ulegnuća na šetalištu kod Bečićkog potoka

Rafailovići – sanacija oštećenja na betonskoj prepreci na trgu

Sveti Stefan – farbanje stepenice i postavljanje daščanih gazišta