05-09-2014

Saopštenje Parking servisa

Saopštenje Parking servisa | Radio Televizija Budva

"Kao i mnogo puta do sada, Radomir Glendža zloupotrebljava medije iznoseći brojne neosnovane optužbe i grube uvrede na moj i račun rukovodstva Parking servisa i Opštine Budva. Na sve to daće odgovor nadležni državni organi u procesima koji su u toku, a ovom prilikom jedino želim da istaknem da je Radomir Glendža u zakonito sprovednom postupku zaista izrečena disciplinska mjera prestanka radnog odnosa zbog učinjenih povreda radnih obaveza.

Prestanak radnog odnosa gospodina Glendže apsolutno nema nikakve veze sa političkom ili bilo kojom drugom pripadnosti, niti sa prethodno iznešenim stavovima putem sredstava javnog informisanja i na sjednici Skupštine opštine Budva, već isključivo sa povredama radnih obaveza predviđenih Zakonom o radu i ostalim aktima poslodavaca.

O prestanku radnog odnosa g-dina Glendže javnosti su spremni u svako doba svoje stavove iznijeti direktor, Odbor direktora na čelu sa predsjednikom kao i prdstavnici Sindikalne organizacije doo Parking servis Budva.

Vezano za navode g-dina Glendže o stručnim kvalifikacijama direktora, ističem da je u inspekcijskom nadzoru utvrđeno da nije bilo nepravilnosti prilikom zasnivanja radnog odnosa direktora.

Povodom konferencije za novinare na kojoj su predstavnici nekoliko političkih partija pozvali nadležne organe da reaguju i ispitaju zakonitost rada, naglašavam da doo Parking servis posluje u skladu sa Zakonom i Statutom i da svi nadležni organi i institucije u svakom momentu mogu provjeriti zakonitost i transparentnost rada", kaže se u saopštenju Parking servisa.