08-05-2020

Sezona od jula, promocija Crne Gore kao corona - free zone

Direktorka Nacionalne turističke organizacije Željka Radak Kukavičić kazala je u intervjuu za Dnevne novine da će početna faza turističkog oporavka krenuti u julu.

Sezona od jula, promocija Crne Gore kao corona - free zone | Radio Televizija Budva

- Prema procjenama UNWTO (Svjetske turističke ogranizacije Ujedinjenih nacija), početna faza turističkog oporavka će krenuti u julu 2020. godine, a najznajčajniji dio turističkog prometa činiće domaći turisti i regionalna turistička potražnja. Crna Gora tu vidi mogućnosti, a sasvim je sigurno da će se turisti ove godine odlučivati za bliže destinacije - saopštila je Radak-Kukavičić.

Takođe, kako je dodala, zdravstvena bezbjednost i sigurnost su prioriteti kojima će se turisti rukovoditi pri odabiru destinacije za odmor.

- Prema procjenama eminentnih zdravstvenih stručnjaka, ,,pobjednici" dosadašnjeg toka krize su zemlje koje su blizu iskorjenjivanja virusa, a među njima je i Crna Gora za koju se predviđa da će biti jedna od prvih svjetskih corona-free zona - navela je Radak-Kukavičić.

Na tom osnovu, ističe, potencijalnim turistima šaljemo poruku da smo sigurna i bezbjedna destinacija kako bi oni, kada se stvore uslovi za otvaranje granica i realizaciju putovanja, odabrali Crnu Goru kao destinaciju za svoj odmor.

- O Crnoj Gori kao bezbjednoj destinaciji koja će među prvima otvoriti vrata turistima pišu i neki od najuticajnijih evropskih medija, među kojima je i njemački dnevni list Bild, što je izazvalo veliko interesovanje tamošnje javnosti za našu destinaciju. Upravo zahvaljujući takvom imidžu koji gradimo, očekujemo veće interesovanje gostiju s obzrom na to da će ove sezone izbor sigurnih desinacija biti sužen. Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Nacionalna turistička organizacija kroz intenziviranu saradnju unutar sektora turizma, na domaćem i međunarodnom nivou, analiziraju kretanja na turističkom tržištu i trenutno smo u završnoj fazi pripreme koncepta za promociju sa kojim ćemo komunicirati ka tradicionalno strateški važnim emitivnim tržištima, ali i svima onima na kojima se otvore mogućnosti za uspostavljanje kontrolisanog saobraćaja - istakla je Radak-Kukavičić.

U fokusu su, kako kaže, i domaći gosti koje poziva da ove godine svoj odmor provedu u svojoj zemlji i iskoriste priliku da bolje upoznaju neke do sada možda manje istražene segmente raznovrsne turističke ponude.

- Vjerujemo da će i turistička privreda pružiti dodatni motiv domaćim gostima ponudom sa posebnim povoljnostima intenzivirali smo promociju na društvenim mrežama, putem kojih svakodnevno, nastojimo da inspirišemo dosadašnje i buduće domaće i strane turiste podsjećajući ih na bogatu turističku ponudu Crne Gore - navela je Radak-Kukavičić.

Priprema protokola za hotele, plaže, ugostiteljske objekte...

Prema njenim riječima, nadležne institucije predano rade na pripremi protokola koji će se primjenjivati u hotelima, privatnom smještaju, ugostiteljskim objektima i plažama, kako bi, kada za to dođe vrijeme, turistima pružili maksimalnu moguću sigurnost u ovim uslovima.

- Prije svega, mislim na određena pravila i mjere zdravstvene bezbjednosti mjera, koje omogućavaju neophodnu fizičku distancu, kao što je raspored stolova u restoranima, ležaljki na plažama i slično, a sve u cilju minimiziranja rizika po zdravlje. Nadamo se da će do glavne turističke sezone doći do stabilizacije zdravstvene situacije u svijetu i sa otvaranjem granica, uzimajući u obzir prethodno istaknuto, naša turistička privreda spremno će dočekati goste. Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je nedavno dalo saglasnost za otvaranje marina uz poštovanje mjera samoizolacije, te se nadamo i brzom otvaranju granica za drumski i vazdušni saobraćaj - naglasila je Radak-Kukavičić.

Ključni i najvažniji uslov je, kako navodi, zdravstvena bezbjednost naših građana i turista. Dodaje da će turistički poslenici u Crnoj Gori, primjenjujući u potpunosti protokole i mjere propisane od svjetskih zdravstvenih institucija i Instituta za javno zdravlje, obezbijediti sigurnost i visok nivo kvaliteta usluge za sve koji dodju u našu zemlju.

- Imajući sve ovo u vidu, vjerujem da ćemo, kao dominantno turistička destinacija, u granicama realnog, znati da iskoristimo šansu, hrabro i organizovano ćemo se součiti sa svim izazovima koji će pratiti ovu sezonu - poručila je Radak-Kukavičić.

Saradnja sa loukost kompanijama

Radak-Kukavičić kaže da su Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Nacionalna turistička organizacija u komunikaciji sa prije svega nacionalnom avio kompanijom kao i niskobudžetnim avio kompanijama: Ryanair, EasyJet i Wizz Air koji su u prethodnom periodu imali letove prema Crnoj Gori, i sa kojima se planira nastavak promocije naše zemlje kao sigurne i bezbjedne turističke destinacije.

- Promocija je planirana na emitivnim tržištima sa kojima smo povezani njihovim avio linijama, a koje će se vjerujemo ponovo uspostaviti čim se stvore uslovi za nesmetano odvijanje međunarodnog vazdužnog saobraćaja - kazala je direktorica NTO-a.

Ona je dodala da je država maksimalno posvećena očuvanju turizma kao jedne od najvažnijih privrednih grana.

- Ako govorimo, šta je prioritet u toj aktivnosti onda je odgovor jasan: na prvom mjestu su ljudski resursi. Turizam kao naša najznačajnija privredna grana neizostavan je dio Vladinih ekonomskih mjera koje se odnose na likvidnost, stabilizaciju i očuvanje radnih mjesta. S obzirom na mjeru ograničenja odnosno obustavljanja pružanja ugostiteljskih usluga, ovim ekonomskim mjerama se prije svega želi pomoći privrednicima da se samoorganizuju i da što spremnije dočekaju period nakon prolaska globalne pandemije - navela je Radak-Kukavičić.

U skladu sa tim podsjeća da Vladin operativni štab za pomoć turističkoj privredi koji čine predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Nacionalne turističke organizacije, Aerodroma Crne Gore, Morskog dobra, CG turističkog udruženja, Uprave policije i Privredne komore Crne Gore, trenutno priprema poseban set mjera, kojim će se predložiti mogućnost uvođenj a vaučera, kao i kreiranje povoljnih kreditnih aranžmana sa bankama i Investiciono razvojnim fondom.

- Vjerujem da će naši turistički poslenici, sa svoje strane, dati maksimalni doprinos prevazilaženju krize uzrokovane pandemijom virusa, kada se steknu uslovi i to prije svega ispoljavanjem visoke fleksibilnosti prema svim zahtjevima, na prvom mjestu naših gostiju - istakla je Radak-Kukavičić.

Covid pasoši

Ona podsjeća da je na sastanku ministara turizma EU, koji je organizovan na inicijativu Hrvatske kao predsjedavajuće zemlje, zaključeno da mora postojati zajednički plan izlaska iz krize, a da se kroz protokol putovanja, koji uključuje sigurnosni i zdravstveni aspekt, napravi zajednički dokument, "pasoš COVID-19", koji bi važio za svezemlj e EU-a pri odlasku i dolasku turista. Takođe, razgovaralo se o mogućnosti bilateralne saradnje i otvaranjut zv. turističkih koridora, pri čemu već postoji značajan broj zainteresovanih zemalja, ali je pritom ključno zadovoljenje sigurnosno-zdravstvenog aspekta, gdje glavnu riječ imaju epidemiolozi.

- Crna Gora kao buduća članica EU, razmišlj a u tom pravcu i sve predložene inicijative i modeli saradnje su smjemice za pripremu naših aktivnosti i pravaca djelovanja, kako bi se podstakao turistički promet čim se dobiju uputstva od nadležnih epidemiloških službi. U tom smislu od posebnog značaja su regionalni dogovori kao i bilateralni sporazumi koji bi olakšali putovanja. Cijenim da bi bilo dobro ukoliko bi uspjeli da uspostavimo ,,zelene avio koridore" sa određenim zemljama koje su na sličnom epidemiološkom nivou kao Crna Gora među kojima su Njemačka, Austrija, Slovenija, Slovačka, Češka i dr - zaključila je Radak-Kukavičić.