06-11-2018

Sjutra glavna Javna rasprava o Nacrtu Programa postavljanja privremenih objekata

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj uputio je Javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne samouprave, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština Budva, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da se uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Programa privremenih objekata za teritoriju opstine Budva za period od 2019. do 2023. godine.

Sjutra glavna Javna rasprava o Nacrtu Programa postavljanja privremenih objekata | Radio Televizija Budva

Javna rasprava o Nacrtu Programa postavljanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Budva za period od 2019-2023. godine, traje 13 dana, u periodu od 31. okotbra do 12. novembra 2018. godine.

Kompletan tekstualni i grafički Nacrt Programa privremenih objekata za teritoriju opstine Budva za period od 2019. do 2023. godine možete pogledati na ovom linku.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postupku Javne rasprave, subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije podnijeti:

- Na glavnoj javnoj raspravi koja će biti organizovana 7. novembra, sa početkom u 12 časova, u Skupštinskoj sali Opštine Budva

- u pisanoj formi putem pošte na adresu: Opština Budva, Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj, Trg sunca br. 3 Budva;

- putem e-mail adrese: [email protected] i [email protected]

- u neposrednoj komunikaciji sa službencima Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva (adresa: Trg sunca br. 3 Budva) svakog radnog dana u terminu od 10 do 12 h, za vrijeme trajanja javne rasprave ili putem telefona br 033/451-287.

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj razmotriće prstigle primjedbe, predloge i sugestije učesnika u postupku Javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi koji će biti objavljen na internet adresi Opštine www.budva.me i na oglasnoj tabli Opštine Budva, Trg sunca br. 2, a nakon toga pripremiti i Predlog programa koji će biti dostavljen odbornicima Skupštine Opštine Budva na razmatranje i usvajanje.