07-05-2018

Spisak pripadajućih naselja područjima škola

Sekretarijat za društvene djelatnosti, kao organ loklane uprave dostavio je spisak naselja koja pripadaju području škole, radi upisa djece u I razred školske 2018/19. godine.

Spisak pripadajućih naselja područjima škola | Radio Televizija Budva

Području OŠ "Stefan Mitrov Ljubiša" pripadaju sljedeća naselja:

1. Jaz
2. Svinjišta
3. Prijevor
4. Seoce

5. Na užem području grada, prema ovoj školi gravitiraju sva naselja sa lijeve strane XI ulice do spajanja sa ulicom Žrtava fašizma, naselja sa lijeve strane ulice Žrtava fašizma do tačke spajanja sa XVI ulicom, naselja sa lijeve strane XVI ulice do tačke spajanja sa Mainskim putem, zatim naselja sa lijeve strane Mainskog puta od ukrštanja sa XVI ulicom do tačke spajanja sa II ulicom, naselja sa desne strane II ulice do spajnja sa XIV ulicom, desna strana XIV ulice do izlaska na rijeku Grđevicu i desna strana rijeke Grđevice do ulivanja u more, i to:

5.1. Stari grad
5.2. Gospoština
5.3. Babin do
5.4. Bijeli do
5.5. Dubovica
5.6. Rozino
5.7. Naselje pod magistralom
5.8. Blokarica
5.9. Naselje iza benzinske pumpe

Području OŠ "Druga osnovna škola" pripadaju sljedeća naselja:

1. Podostrog
2. Pobori
3. Markovići
4. Lazi
5. Lapčići
6. Brajići
7. Bečići
8. Boreti
9. Sveti Stefan

10. Na užem području grada, prema ovoj školi gravitiraju sva naselja sa desne strane XI ulice do snjenog izlaska na ulicu Žrtava fašizma, naselja sa desne strane ulice Žrtava fašizma od tačke spajanja sa XVI ulicom, do tačke spajanja XVI ulice i Žrtava fašizma, zatim naselja sa desne strane XVI ulice do spajanja sa Mainskim putem, zatim naselja sa desne strane Mainskog puta doukršatanja sa II ulicom, naselja sa lijeve strane II ulice do ukrštanja sa XIV ulicom, naselja sa lijeve strane XVI ulice do izlaska na rijeku Grđevicu i lijeva strana rijeke Grđevice do ulivanja u more, i to:

10.1. Podkošljun
10.2. Lazi
10.3. Velji Vinograd
10.4. Babilonija
10.5. Boljačin do
10.6. Sveta Petka
10.7. Naselje Adok
10.8. Naselje Podmaine
10.9. Naselje pod rijekom Grđevicom

Području OŠ "Mirko Srzentić" pripadaju sljedeća naselja:

1. Petrovac
2. Reževići
3. Buljarica
4. Medigovići
5. Kruševica
6. Novoselje
7. Grabovica

Prilikom upisa djeteta školi dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. Ljekarsko uvjerenje iz Doma zdravlja Budva
2. Izvod iz matične knjige rođenih (kopija)
3. Prijava boravka (za strane državljane)
4. Uvjerenje o prebivalištu (adresa stanovanja) za roditelje koji do sad nisu prijavili promjenu
5. Uvjerenje o prebivalištu (adresa stanovanja) za roditelje koji su nakon februar 2018. godine mijenjali adresu stanovanja

Upis u prvi razred je u toku, a upisuju se djeca koja navršavaju šest godina u ovoj kalendarskoj godini, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete. Iz tog Ministarstva navode da od ove godine važi teritorijalni princip, što znači da je za svaku školu određeno pripadajuće naselje/ulica.

Škola je, kako se navodi, dužna da podnese prijavu nadležnoj inspekciji protiv roditelja djeteta koje nije upisano u školu.