04-08-2022

Štrajk prosvjetnih radnika, dan treći

"14.04.2010.godine potpisan je Ugovor o ustupanju prava na upotrebu nepokretnosti kojim prosvjetne ustanove prenose pravo na Stambenu zadrugu "Solidarno" sa zadatkom da izgradi objekat a o uslovima raspodjele zaključi novi ugovor", navodi se u saopštenju koje je na svoj fejsbuk profil postavio direktor SMŠ "Danilo Kiš", Krsto Vuković.

Štrajk prosvjetnih radnika, dan treći | Radio Televizija Budva

Saopštenje prenosimo u cjelosti

Do dana današnjeg izgradnja stanova još uvijek nije završena a iako su protekli svi zakonski rokovi za završetak izgradnje, Ugovor o načinu i uslovima raspodjele stambenih jedinica do danas nije zaključen.

Stambena zadruga "Solidarno" je stupanjem u posao 2010. godine i početkom gradnje u februaru 2012. ponudila prosvjetnim radnicima da stanove otkupe po cijeni utvrđenoj u iznosu od 650 Eura/m2. Nakon 12, odnosno 10 godina od početka realizacije projekta i uloženih skoro 18 miliona evra što u živom novcu od Opštine, države, članarine i od kredita, što u poklonjenim nekretninama i plaćenoj administraciji, uprkos devastaciji objekta, uprkos brojnim greškama i stvorenoj potrebi adaptacije pojedinih segmenata stambenog prostora i kompletne infrastrukture, Zadruga postavlja novu cijenu od 890 Eura/m² a od Vlade Crne Gore traži 2,6 miliona evra da bi se "vratila" na početne vrijednosti.

Ovakvu ponudu Stambene zadruge Solidarno prosvjetni radnici smatraju neprihvatljivom imajući u vidu sva ulaganja države, lokalne samouprave i samih radnika kao članova Zadruge.

Iz navedenih razloga obraćamo se Vladi Crne Gore radi omogućavanja:1. OTVARANJA STANOVA I HITNOG USELJAVANJA PODSTANARA
2. OBEZBJEĐIVANJA USLOVA ZA OTKUP STANOVA PO CIJENI OD 650 Eura/m²

Takođe, smatramo da je potrebno preispitati rad Stambene zadruge Solidarno jer je ista prekoračenjem rokova za izgradnju stanova dovela prosvjetne radnike u IZRAZITO nepovoljan položaj izlažući ih velikim i nepotrebnim materijalnim troškovima radi obezbjeđivanja smještaja a protokom vremena umanjene su šanse za kreditne aranžmane koji se mogu vezati za lični dohodak i godine života.

Takođe apelujemo na Vladu Crne Gore da izvrši:

1. Kontrolu svih dodijeljenih sredstava za izgradnju zgrade za prosvjetne radnike u Budvi.
2. Kontrolu ugovornih i drugih odnosa i transakcija svih lica odgovornih od početka realizacije projekta koji je bio zasnovan ISKLJUČIVO na cilju Opštine Budva da direktno umanji socijalne probleme prosvjetnih radnika odnosno indirektno pospješi kadrovsku politiku i time omogući kvalitetnije obrazovanje u lokalnoj zajednici.U ime svih radnika koji od 2.08.2022. protestuju ispred Opštine Budva i štrajkuju glađu zahvaljujemo se građanima a naročito našim bivšim učenicima koji su nas posjećivali i pružali podršku. Zahvaljujemo se gospodinu Nikoli Jovanoviću i gospodinu Marku Asanoviću koji sa svojim saradnicima intezivno rade na pripremanju uslova za završetak projekta i na svakodnevnoj podršci. Hvala ministru prosvjete gospodinu Miomiru Vojinoviću i državnoj sekretarki Milijani Vukotić Jelušić na angažmanu u ovom procesu i jučerašnjoj posjeti. Zahvaljujemo Prosvjetnoj zajednici CG, Građanskoj inicijativi 21.maj i Sindikatu prosvjete na javnoj podršci.

Ne zahvaljujemo se Hitnoj službi u Budvi i ujedno ih obavještavamo da ćemo sljedeće medicinske intervencije potraživati od nekih drugih, humanijih medicinara kojima dolazak po pozivu na razdaljini od 200m nije "seljakanje" zbog mjerenja pritiska, šećera i povraćanja, kako reče dr Bubanja Marina. Ona nas je i podučila da ovo nije pravi štrajk glađu i da ne vrijedi ništa ako se daju infuzije i tako nam surovo i morbidno preporučila da se što prije upoznamo sa "pravim" efektom gladovanja.

Štrajk se nastavlja sve do ispunjenja postavljenih zahtjeva.

Organizacioni tim budvanskih prosvjetnih radnika podstanara
Marija Vukićević
Dragana Jelić
Krsto Vuković