09-12-2022

Sud za prekršaje u Budvi: Prijave zbog nasilja u porodici u porastu

Sud za prekršaje u Budvi u toku novembra mjeseca zaprimio je ukupno 148 predmeta u tzv. "hitnom postupku".


Foto: arhiva, tradeunique.com

"Najveći broj ovih predmeta je poticao iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, zakona o strancima i zakona o sprječavanju zloupotrebe opojnih droga", saopštio je predsjednik Suda za prekršaje u Budvi Marko Đukanović, dodajući da su u istom periodu sudije ovog suda postupale i u 11 "hitnih" predmeta iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

"Dok je u redovnom postupku zaprimljeno još 17 predmeta iz navedene oblasti, čime je, nažalost potvrđena tendencija kontinuiranog rasta ove vrste prekršaja", navodi se u saopštenju.

Zbog prirode postupka, kako navodi, gotovo svi hitni predmeti su rješavani na jednom održanom ročištu.

"A u svim predmetima iz Zakona o zaštiti od nasilje u porodici koji su rezultirali osuđujućom odlukom (preko 90%), osim sankcija, izricane su i odgovarajuće zaštitne mjere čiji je primarni cilj zaštita žrtve nasilja i odvlačenje nasilnika od ponovnog devijantnog ponašanja", zaključio je Đukanović.