19-03-2019

Svaki peti nezaposleni ima diplomu fakulteta

U Crnoj Gori 19,6 odsto lica sa višim ili visokim obrazovanjem nema posao, pokazuju podaci iz najnovije ankete o radnoj snazi koju radi Uprava za statistiku, piše Dan.

Svaki peti nezaposleni ima diplomu fakulteta | Radio Televizija Budva

U izvještaju te institucije navodi se da obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 70 odsto lica ima završenu srednju školu, dok osobe sa osnovnom školom ili nižim obrazovanjem čine 10,4 procenta lica bez posla.

Na kraju 2018. u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 282,8 hiljada od kojih je 237,3 hiljade ili 83,9 odsto zaposlenih i 45,4 hiljade ili 16,1 procenat nezaposlenih.

Broj zaposlenih u četvrtom kvartalu, u odnosu na prethodni, smanjen je za četiri odsto, a u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 6,8 odsto. Broj nezaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 11,8 odsto, a u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 0,4 odsto.

“Neaktivno stanovništvo čini 217,1 hiljadu lica. Broj neaktivnog stanovništva u odnosu na prethodni kvartal povećan je za 2,5 odsto, a u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 6,6 odsto”, navode u Monstatu.

Od ukupnog broja aktivnog stanovništva 158,2 hiljade ili 55,9 odsto čine muškarci, a 124,6 hiljada ili 44,1 odsto žene, dok ukupan broj neaktivnih čine žene 130,5 hiljada ili 60,1 odsto, a muškarci 86,6 hiljada ili 39,9 procenata.

Od ukupnog broja zaposlenih 133,1 hiljadu ili 56,1 odsto čine muškarci, a 104,3 hiljade ili 43,9 procenata su žene, a od ukupnog broja nezaposlenih 25,2 hiljade ili 55,4 odsto čine muškarci, a 20,3 hiljade ili 44,6 odsto su žene.

“Najveći broj aktivnog stanovništva čine lica u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to 178,4 hiljade. Starosna grupa u kojoj je najveći broj neaktivnih lica je grupa od 65 i više godina, što čini 70,7 hiljada neaktivnih lica. Najveći broj zaposlenih čine lica u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to 148,7 hiljada zaposlenih lica. Takođe, najveći broj nezapos lenih čine l ica u istoj starosnoj grupi, odnosno 29,7 hiljada nezaposlenih lica”, navode u Monstatu.

Najveće učešće u obrazovnoj strukturi aktivnog stanovništva imaju lica sa završenim srednjim obrazovanjem i to 64 odsto, zatim 28.2 procenta lica sa završenim višim ili visokim obrazovanjem, i 7,7 osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem.

Najveće učešće u obrazovnoj strukturi neaktivnih lica starijih od 15 godina imaju lica sa završenim srednjim obrazovanjem i to 52 odsto, zatim 38,8 odsto lica sa završenom osnovnom školom ili niže, a preostalih 9.2 odsto čine građani sa završenim višim ili visokim obrazovanjem.

Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 62,9 odsto lica imaju završenu srednju školu, sa višim ili visokim obrazovanjem je 29,8, a sa osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 7,2 procenta građana.