22-05-2019

Sve više djece odlazi na liječenje van Crne Gore

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić kazao je da sve više djece odlazi van Crne Gore na liječenje. Takođe ističe da je prošle godine broj pacijenata koji su odlazili iz države u inostranstvo po zdravstvene usluge u odnosu na 2005, manji za preko tri hiljade.

Sve više djece odlazi na liječenje van Crne Gore | Radio Televizija Budva

Podaci Fonda ukazuju da se sve više djece šalje na liječenje van Crne Gore, a da je u protekloj godini taj broj dostigao čak hiljadu.

Fond za zdravstveno osiguranje u protekloj godini izdvojio je preko osam miliona eura za pacijente koji su bili upućeni na liječenje van Crne Gore, kazao je Čirgić, za Novu M. 

Napominje da je protekla godina bila sa najmanje upućenih pacijenata van naše zemlje. Takvi podaci, dodaje, govore da su zdravstvene ustanove osnažile i podigle nivo svojih usluga.

Fond za zdrastvo, upućuje na  liječenje van Crne Gore, one pacijenate za čija oboljenja  ne postoji adekvatno liječenje kod nas. Podaci Fonda pokazuju da u odnosu na prethodne godine, u 2018. je smanjen broj pacijenata koji su se na liječenje upućivali van naše granice.

”U 2018-oj godini imali smo za 830 manje pacijenata koje smo uputili na liječenje van Crne Gore u odnosu na 2017. i ne samo to rekao bih da je 2018. bila godina sa najmanje upućenih pacijenata na liječenje u inostranstvu. Ako bi uporedili sa npr. 2005. koja je prva u evidenciji Fonda za koje možemo izvući podatke vidimo da taj broj upućenih pacijenata manji za preko tri hiljade.”

Takvi podaci su ohrabrujući, jer to ukazuje da su zdrastvene ustanove unaprijedile sistem svojih usluga.

”Što govori o tome da su zdrstvene ustanove osnažile odnosno da se najveći broj medicinskih procedura za koje su se upućivali naši pacijenti na liječenje van sada mogu ostvariti u zdrastvenim ustanovama u Crnoj Gori.”

Čirgić navodi i koja su to oboljenja za koja su se pacijenti upućivali na liječenje van Crne Gore.

“Pripadaju grupi tumora, urođenih deformiteta i hromozomskih abdomalnosti, zatim duševni poremećaji, bolesti oka i bolesti nervnog sistema.” 

Samim tim što je manji broj pacijenata koji je upućivan na liječenje van Crne Gore,i troškovi u prethodnoj godini su bili manji za 1,6 miliona eura, ističe Čirgić.

Sve veći boj pacijenata koristi usluge privatnih zdrastvenih ustanova u našoj zemlji sa kojima Fond ima zaključen ugovor. Za te namjene utrošeno je oko 6,8 miliona eura što je za oko dva miliona više u odnosu na 2017. godinu.

”U toku 2018. ukupno oko 63 hiljade naših osiguranika dobilo uslugu iz privatne zdrastvene ustanove odnosno ukupno je pruženo 335 hiljada medicinskih usluga'', kazao je Čirgić. 


Izvor: FOS