09-10-2019

Sveti apostol i jevanđelist Jovan

Apostol i jevanđelista Jovan (grčki oblik jevrejskog imena: Jahve je milostiv) bio je jedan od prvih učenika Isusa Hrista, sa bratom Jakovom. Naziva se i Sveti Jovan Bogoslov.

Sveti apostol i jevanđelist Jovan | Radio Televizija Budva

Jovan je bio i (prema Pismu) sin Zevedejev i ribar na Galilejskom jezeru. Jovan i Jakov su nazvani sinovima groma, prema nadimku koji im je dao Isus Hrist kada ih je pozvao za svoje učenike, apostole.

Prema predanju, umro je u Efesu, u dubokoj starosti. Isus Hrist je Jovana posebno volio, zato što je bio živahan, brz, vrijedan, izuzetno odan i marljiv učenik. Zbog ovih osobina dao mu je ime Voanerges, što znači: sin gromova.

Od svih svojih učenika, Isus Hrist je izdvajao Jakova, Petra i Jovana. Oni su bili sa njim kad je vaskrsao Jairovu kćerku. Na gori Tavor, kada su vidjeli njegovo Preobraženje, i samo njih je poveo sa sobom u Getsimanski vrt, noć uoči stradanja.

Prema predanju, u gradiću Vitsaidi, na obali Galilejskog jezera, živjela je porodica Jovana Bogoslova. Otac mu se zvao Zavedej, a majka Salomija, bila je kćerka Josifa, hranitelja i staratelja Presvete Bogorodice. Jovan je bio učenik svetog Jovana Krstitelja.

Koliko je Isus Hrist volio Jovana govori i to da je na Tajnoj večeri Jovan sjedjeo pored njega, i da je jedino njemu Hrist otkrio Judino izdajstvo. Kad su Hrista uhvatili i poveli na suđenje, Jovan nije odstupao od njega ni kad su se svi ostali razbježali. Sve vrjeme stradanja Hristovog, do krsta i pod krstom, bol sa njim je djelio i Jovan. Nemoćan da pomogne, ublaži ili otkloni stradanja, on je stajao, saučestvujući i sastradavajući sa učiteljem i Mesijom. Kolika je Hristova ljubav i povjerenje, vidjelo se kad je sa krsta, u poslednjim trenucima zemnog života, povjerio Jovanu da se stara o njegovoj majci, Presvetoj Bogorodici.

Posle Hristovog Vaznesenja na nebo i sve dok je Bogorodica bila živa, Jovan se brinuo o njoj, i propovijedao po Palestini. Posle njene smrti propovijedao je u Efesu i Rimu. Rimski car Domicijan ga je zatvorio i mučio, ali kad je i posle ispijanja najjačeg otrova Jovan ostao živ, car se uplašio i nije smio da ga pogubi mačem, nego ga je poslao u prognanstvo, na ostrvo Patmos. Na tom ostrvu, Hrist se u punoj sili i slavi javio Jovanu i prorekao što će se zbivati sa Crkvom do poslednjih vremena, odnosno njegovog drugog dolaska. Jovan je to opisao u knjizi nazvanoj Apokalipsa ili Otkrovenje.

Kada je Domicijan ubijen i na presto došao car Nerva, koji bio blaži prema hrišćanima Jovan se iz prognanstva vratio u Efes, gdje su ga maloazijski arhijereji molili da im zapiše Hristovo učenje, bojeći se da nešto može da se zaboravi ili pogrešno prenese, zato što je Jovan do tada samo propovjedao.

Kad je ostario i više nije mogao da ide u crkvu, učenici su ga nosili, a on je, umjesto propovjedi, govorio: „Djeco moja, volite jedan drugog“. Jedan od učenika ga je pitao zašto samo te riječi izgovara. Stari apostol je odgovorio: „Zato što je to najveća zapovjest Gospodnja, i dosta je ako samo nju ispunimo kako valja.“

Kada, je Jovanu bilo više od sto godina on uze sedam svojih učenika, iziđe iz Efesa i naredi učenicima da iskopaju grob u vidu krsta. Potom siđe starac živ u taj grob i bi pogreben. Kada docnije otvoriše vjerni grob Jovanov, ne nađoše tijelo u grobu. Sveti Jovan Bogoslov je umro osmog maja (21. maja).

Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svetog Jovana Bogoslova devetog oktobra po Gregorijanskom kalendaru, odnosno, 26. septembra po Julijanskom kalendaru. Svakog osmog maja (21. maja), na dan smrti Sv. Jovana Bogoslova spominje se čudo projavljeno od njegova groba.
Hrišćanska tradicija smatra apostola Jovan za autora Jevanđelja po Jovanu, tri Saborne Poslanice i Otkrovenje. Današnji istoričari smatraju da apostol Jovan nije autor nekih ili svih ovih dijela zbog razlike u stilu pisanja.