13-07-2020

Svi za Maju: Pomoć za sugrađanku Maju Gegović

Sugrađanka Maja Gegović, od karcinoma se liječi od 2018. godine. Krajem juna Maja je sa suprugom morala hitno da otputuje za Grčku, kako bi u klinici Latropoli započela tretman Tomo terapijom, nakon čega joj se preporučuje što hitniji odlazak na operaciju.

Svi za Maju: Pomoć za sugrađanku Maju Gegović | Radio Televizija Budva

S obzirom na ozbiljnost situacije, kratak rok koji su imali za organizaciju polaska i njihovu finansijsku situaciju, porodica moli sve koji su mogućnosti da im pomognu!Napominjemo da je apel poslat nekoliko dana pred put.