09-10-2016

Televizija Budva: Predstavljanje programa Alternativa Crna Gora

U nedjelju, 9. oktobra 2016. godine od 18 do 18,45h na Televiziji Budva Izborni program liste "Alternativa Crna Gora" je predstavio Krsto Vuković. Voditeljka: Jadranka Nikić

Televizija Budva: Predstavljanje programa Alternativa Crna Gora | Radio Televizija Budva