02-08-2020

TO Budva: Flajeri sa preporukama i uputstvima IJZCG

Iz Turističke organizacije opštine Budva obavještavaju građane da su, u cilju boljeg informisanja naših sugrađana i gostiju, izradili flajere sa preporukama i uputstvima IJZCG u vezi sa obolijevanjem od aktuelnog korona virusa, kao i sa načinom postupanja u slučaju pojavljivanja istoimenog virusa kod turista tokom boravka u Crnoj Gori.

TO Budva: Flajeri sa preporukama i uputstvima IJZCG | Radio Televizija Budva

"Turistička organizacija opštine Budva je, u cilju boljeg informisanja naših sugrađana i gostiju, izradila flajere sa preporukama i uputstvima Instituta za javno zdravlje u vezi obolijevanja od Covid 19, načinom postupanja u slučaju pojave bolesti Covid 19 kod turista tokom boravka u Crnoj Gori i privremenim preporukama za postupanje i sprovođenje mjera zaštite od Covid 19 u hotelima i drugim objektima za pružanje usluga smještaja", navodi se u saopštenju Turističke organizacije opštine Budva.

Kako su naveli, flajeri sadrže precizna uputstva na našem i engleskom jeziku, a mogu se pogledati i preuzeti u info biroima na teritoriji opštine Budva, kao i sa sajta Turističke organizacije opštine Budva, budva.travel
Kao i na sljedećim linkovima:

https://budva.travel/uploads/Flajer%20COVID%20mjere%20za%20smjestaje%20i%20hotele.pdf

https://budva.travel/uploads/2%20POSTUPANJE%20U%20SLUC%CC%8CAJU%20POJAVE%20BOLESTI%20COVID%2019%20KOD%20TURISTA%20TOKOM%20BORAVKA%20U%20CRNOJ%20GORI.pdf

https://budva.travel/uploads/Privremene%20preporuke%20za%20%20postupanje%20i%20sprovo%C4%91enje%20mjera%20%20zas%CC%8Ctite%20od%20%20COVID%20%2019%20%20u%20hotelima%20i%20drugim%20%20objektima%20za%20pruz%CC%8Canje%20%20usluga%20smjes%CC%8Ctaja.pdf