13-06-2018

U Budvi počinje Samit ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona

Samit ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona, koji organizuje nedjeljnik NIN, održaće se 15. i 16. juna u hotelu Splendid u Bečićima.

U Budvi počinje Samit ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona | Radio Televizija Budva

Tema ovogodišnjeg Samita je "Finansijska i monetarna stabilnost regiona deset godina od početka globalne finansijske krize“.

Samit počinje 15. juna, u 9:30h, panelom ministara finansija pod nazivom „Fiskalna konsolidacija i privredni rast“, koji će otvoriti Darko Radunović, ministar finansija u Vladi Crne Gore i Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije.

Istog dana, sa početkom u 12h, održaće se panel direktora poreskih uprava regiona na temu "Reforma poreske uprave, bolja naplata javnih prihoda i borba protiv sive ekonomije", koji će otvoriti Miomir Mugoša, direktor Poreske uprave Crne Gore.

Narednog dana, 16. juna, sa početkom u 9:30h, počeće panel guvernera pod nazivom „Monetarna politika i stabilnost bankarskih sistema zemalja regiona – deceniju posle bankrota Lehman Brothersa“.

Na ovom panelu, koga će otvoriti dr Radoje Žugić, guverner Centralne banke Crne Gore, guverneri i drugi predstavnici centralnih banaka regiona će, između ostalog, govoriti o uticaju monetarne politike FED-a i ECB-a na zemlje regiona, rješavanju pitanja nekvalitetnih kredita kao pretpostavke za povećanje kreditne aktivnosti banaka, stabilnosti bankarskog sistema, izloženosti regiona mogućim eksternim šokovima, kamatnim stopama, kao i o brojnim drugim aktuelnim monetarnim pitanjima.