08-12-2021

U Budvi podnijeto preko 1.800 zahtjeva za dječiji dodatak

Od kada je počeo da se primjenjuje Zakon o dječijim dodacima, u Budvi je podnijet 1.851 zahtjev, u septembru 1.716, oktobru 84 i novembru 51.

U Budvi podnijeto  preko 1.800 zahtjeva za dječiji dodatak | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

Načelnica Centra za socijalni rad Jasna Petrović je u razgovoru sa Jasnom Bezarević, za program Radio Budve, istakla da je najveći broj prijava u Budvi u odnosu na druge primorske gradove i da je to najvjerovatnije posljedica stalnih migracija i doseljavanja u naš grad.

Pravo na dječiji dodatak imaju i djeca strani državljani sa upisom u registar stanovnika Budve, a na brojku od 1.851 djeteta sa pravom na dječiji dodatak, dodaju se i djeca korisnici materjalnog obezbjedjenja u iznosu od 44 eura, djeca koja primaju dodatak za njegu i pomoć od 52 eura i djeca bez roditeljskog staranja i primaoci invalidnine u iznosu od 60 eura.

J.B.