30-11-2022

U Budvi se održava konferencija Unapređivanje sistema zaštite i spašavanja

U Budvi je danas počela dvodnevna Konferencija na temu Unapređivanje sistema zaštite i spašavanja, koja se organizuje u okviru projekta Nepogode ne poznaju granice 2, koji sprovodi FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore.

U Budvi se održava konferencija Unapređivanje sistema zaštite i spašavanja | Radio Televizija Budva

Konferencija se organizuje u cilju davanja preporuka, razmjene iskustava, mišljenja, modela dobre prakse i naučenih lekcija kada je u pitanju unapređivanje sistema zaštite i spašavanja, kao i informisanje stanovništva i posebnih ciljnih grupa o ovoj oblasti.

Konferencija je okupila predstavnike institucija i službi koje se bave zaštitom i spašavanjem, organizacija civilnog društva, projektnih partnera itd. iz Crne Gore i inostranstva.

Na otvaranju Konferencije govorili su Melani Brid, projektni menadžer za prekograničnu saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Milica Abramović iz Ministarstva evropskih poslova Crne Gore i Veselin Šturanović, izvršni direktor FORS Montenegra.

Projekat Nepogode ne poznaju granice 2 finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020, a Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija Crne Gore. Projekat u Crnoj Gori kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta ljudi, institucija i službi koji se bave poslovima zaštite i spašavanja za smanjenje rizika od katastrofa kroz edukaciju i podizanje nivoa svijesti građana, modernizaciju opreme i unapređenje saradnje u ciljnom području.

Glavne projektne aktivnosti uključuju nabavku opreme za zaštitu od poplava i požara, prognoziranje hidrometeoroloških prilika, prekogranične obuke, terenske vježbe i radionice za zaposlene u službama i institucijama koje se bave zaštitom i spašavanjem, obuke vezane za prognoziranje i sistem ranog upozorenja, kampanju informisanja stanovništva o rizicima od poplava, požara i smanjenju rizika od nepogoda, radionice za učenike osnovnih i srednjih škola, vježbe evakuacije i dr. Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Prefekturom Skadar iz Albanije.

Mjesto realizacije projekta u Crnoj Gori obuhvata Podgoricu, Bar, Ulcinj, Budvu, Cetinje, Danilovgrad, Andrijevicu, Berane, Plav, Petnjicu, Gusinje i Rožaje, a u Albaniji region Skadra. Glavne ciljne grupe projekta u Crnoj Gori su opštinske službe zaštite i spašavanja, Direktorat za za zaštitu i spašavanje MUP-a Crne Gore i Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.