14-11-2018

U Budvi smanjen broj socijalno ugroženih, a povećan broj nasilja u porodici

Od početka godine u Centru za socijalni rad Budva evidentirano je 87 slučajeva nasilja u porodici. Dok je broj ovih slučajeva povećan, sa druge strane smanjen je broj korsinika materijalnog obezbjeđenja, pa se Opština Budva može pohvaliti najmanjim izdvajanjem sredstava Ministarstva rada i socijalnog staranja za pomenute nadoknade.

U Budvi smanjen broj socijalno ugroženih, a povećan broj nasilja u porodici | Radio Televizija Budva

Na evidenciji Centra za socijalni rad trenutno se nalazi 45 porodica korisnika materijalnog obezbjeđenja.

U odnosu na prethodne godine ta brojka je smanjena, kazala je rkovodilac Centra za socijalni rad Budva, Jasna Petrović.

"Ovaj broj je znatno smanjen u odnosu na prethodne godine. Otkako je Centar povezan sa ostalim institucijama, taj broj je smanjen i nema prostora za manipulacije. Broj korisnika Centra nikad nije prelazio preko stotinu, a u zadnjem periodu prema posljednjim podacima broj koisnika je 45", rekla je Petrović.

Nažalost, broj korinsika materijalnog obezbjeđenja živi u teškim uslovima i nema krov nad glavom.

"U većini, porodice nemaju obezbjeđene stambene potrebe dok neke imaju. To ne znači da neko ko ima stan ne može ostavriti pravo na pomoć. To zavisi od članova domaćinstva i od kvadrature koju posjeduju", naglasila je Petrović.

Jedna od nadležnosti Centra za socijalni rad je djelovanje u slučajevima nasilja u porodici. Od početka ove godine zaključno sa novembrom evidentriano je 87 slučajeva. Kordinirana saradnja sa Upravom policije, osnovnim državnim tužilaštvom i drugim institucijama daje pozitivne rezulate.

"Centar pruža pomoć žrtvama nasilja kojih je ima mnogo. U prošloj godini smo imali 47 takvih slučajeva. Nije još kraj godine, ali taj broj je nažalost duplo veći. Kad su u pitanju žrtve nasilja Centar posebnu pažnju obraća na djecu, osobe sa invalidititeom, stara lica i lica koja nisu u stanju da se brinu o sebi", zaključila Petrović.

Žrtve u Centar za socijalan rad javljaju se onda kada je stepen od rizika nasilja srendnji ili nizak. To su situacje kada žena ne želi da napusti partnera i očekuje da će se uz pomoć socijalnih radnika i psihologa nasilnik promijeniti.