21-07-2021

U domaćinstvima 32 hiljade kategorisanih ležajeva, u stanovima oko 62 hiljade uslovnih ležajeva

Do 14.jula ove godine broj izdatih rješenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti iznosio je 600, što je na nivou sa kraja 2020 godine, kazao je za Polis Đordjije Šćepanović, rukovodilac sektora za turizam u opštini Budva.

U domaćinstvima 32 hiljade kategorisanih ležajeva, u stanovima oko 62 hiljade uslovnih ležajeva | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

Od 650 zahtjeva o upisu u centralni turistički registar upisano je 600 rješenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti , dok dnevno pristiže od 20 do 30 zahtejeva.

"Dakle po tom broju rješenja to je 7 500 kategorisanih ležajeva u domaćinstvu."

Sve potrebne informacije o obaveznoj dokumentaciji gradjani mogu dobiti na šalterima gradjanskog biroa 13 i 14.

"Dokumentacija se podnosi u vidu pet papira: list nepokretnosti,upotrebna dozvola, ili građevinska dozvola, ili predat zahtjev za legalizaciju, kopija lične karte, dva poreska uvjerenja i dvije uplatnice. Ko ne podnese kompletnu dokumentaciju sledeći dan ga obavještavamo telefonskim putem da ne bi išli u neku veću proceduru kako bismo podnosiocu zahtjeva izašli u susret da kompletira neophodne papire.", naveo je Šćepanović.

Na dan 14.07.2021 statistika je sledeca.

"Oko 2 900 odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili 32 hiljade kategorisanih ležajeva, to su ljudi koji plaćaju boravišnu taksu, a imamo 15,5 hiljada stambenih jedinica odnosno oko 62 hiljade uslovnih ležajeva koji plaćaju turističku taksu. " pojašnjava on.

U narednom periodu udruženo sa republickom inspekcijom nastojaće da se značajan broj stanova koji posluju u sivoj zoni stavi u legalne tokove.