29-11-2021

U Omladinskom klubu održana radionica pod nazivom „Snaga različitosti“

Radionica pod nazivom „Snaga različitosti“, na kojoj se govorilo o problemima i poteškoćama sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, održana je u petak u prostorijama Omladinskog kluba u TQ plazi.


Foto: Omladinski klub Budva

Radionicu je vodila direktorica Dnevnog centra za djecu i omladinu za smetnjama i teškoćama u razvoju, Miljana Radoman Mrđenović, koja je govorila o terminima "smetnja" i "teškoća", kao i koji su to servisi koji postoje za osobe sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

Svoje lično iskusto prenijeli su i socijalna radnica i vaspitačica u Dnevnom centru „Biseri“, Jovana Vuković i predstavnik NVO „Equal access Montenegro“ Admir Skenderi.

Ovu aktivnost realizovala je Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade, Sekretarijata za društvene djelatnosti, Opštine Budva u saradnji sa Dnevnim centrom za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju @dnevnicentarbudva.