13-04-2021

U pripremi uslovi za regulaciju budvanskih potoka

Sekretarijat za investicije, zatražio je od Sekretarijata za urbanizam izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izradu invetsiciono tehničke dokumentacije, za regulaciju nekoliko potoka na području opštine Budva.

U pripremi uslovi za regulaciju budvanskih potoka | Radio Televizija Budva

Riječ je o Čučučkom potoku u Bečićima, Bečićkom potoku uz samu plažu, Topliškom potoku, potoku u naselju Vještice i mnogim drugim.