06-12-2017

Učinimo Budvu održivom turističkom destinacijom

U cilju podrške uvođenju ekološke sertifikacije za hotele i apartmane - Opština Budva i TO Budva, u partnerstvu sa projektom razvoj niskokarbonskog turizmau cilju podrške i promocije uvođenja međunarodnih ekoloških sertifikata EU Eko znak i Travelife za hotele i apartmane obezbjeđuju besplatnu sertifikaciju za prvih 5 turističkih objekata koji se prijave za dodjelu međunarodne oznake kvaliteta.

Učinimo Budvu održivom turističkom destinacijom | Radio Televizija Budva

Nakon podnošenja prijave, prvih 5 hotela i apartmana koji zadovolje osnovne uslove, ulazi u proces sertifikacije uz savjetodavnu i tehničku podršku tokom cijelog procesa. Nakon dobijanja pozitivnog revizorskog izvještaja, objektu se dodjeljuje međunarodni sertifikat. Sertifikovani hoteli i apartmani dobijaju i značajnu marketinšku podršku na domaćem i međunarodnom nivou.

Više informacija dostupno je na web i stranicama društvenih mreža TO Budva www.budva.travel, opštine Budva www.budva.me i projekta Razvoj niskokarbonskog turizma (www.lowcarbonmne.me, facebook stranica: UNDP Montenegro Low Carbon Tourism).

Potpisani i pečatirani formular potmail adresu: [email protected] najkanije do 13. decembra.