18-04-2015

URA poručila: Poslednja je ura za promjene

Na sinoć održanoj tribini Građanskog pokreta Ujedinjana reformska akcija o aktuelnim društveno političkim pitanjima na lokalnom i državnom nivou, govorili su predsjednik i potpredsjenici URE i članovi inicijalnog odbora za Budvu.

URA poručila: Poslednja je ura za promjene | Radio Televizija Budva

Tribinu u Akademiji znanja sinoć, pratila Branka Čvorović.