22-02-2019

Uskoro kružni tok u Petrovcu

Opština Budva će ubrzo započeti gradnju kružnog toka kod autobuske stanice u Petrovcu.

Uskoro kružni tok u Petrovcu | Radio Televizija Budva

Ponuđač čija je ponuda na tenderu izabrana kao najpovoljnija je firma Bana invest D.O.O. Lazi, Budva. Pomenuta kompanija je ponudila da cijeli posao obavi za 199.920 eura.

Rok izvršenja radova je 45 dana od dana uvođenja u posao.