26-11-2020

Uskoro na Brajićima: Restauracija tvrđave Kosmač i izletnička staza

Mjesna zajednica Brajići trebala bi u bliskoj budućnosti da dobije izletničku stazu, ali i novi restaurirani izgled tvrđave Kosmač. U toku je ralizacija više projekata koji će poboljšati boravak kako mještana tako i turista u ovom kraju, najavljuju iz Savjeta ove MZ.

Uskoro na Brajićima: Restauracija tvrđave Kosmač i izletnička staza | Radio Televizija Budva

Savjet MZ Brajići u proteklom periodu pokrenuo je niz aktivnosti koje su do sada kako ističu njegovi predstavnici uspješno realizovane.

"Sredili smo seosko groblje, staze između grobnih mejsta smo popločali kamenom, označili smo grobnice ljudi koji su umrli prije 50 ili 100 godina. Napravljen je i website Brajići, gdj se emogu pratiti sve naše aktivnost", kazao je za TV Budva Željko Dapčević ispred MZ Brjaići.

Dapčević ističe da su sanirali krov nekadašnje Osnovne škole, te da sa Sekretarijatom za invetsicije planiraju izgradnju sprata kako bi dobili prostor za okupljanje. Ima puno planova i volje da se ovaj kraj obnovi i turistički oživi.

"Predali smo projekat Ministarstvu kulture za konzervaciju tvrđave Kosmač, nadamo se da će oni imati sluha za jedan takav strateški porjekat. Takođe planirano je 2021. godinu sređivanje izletišta Brajići u saradnji sa Opštinom Budva, od koje će imati koristi ne samo mještani i Budva već i cijela Crna Gora", istakao je.

Dapčević ističe da MZ ima odličnu saradnju sa Opštinom Budva pa će uz pomoć Opštine biti napravljen rezervoar za vodu Andirjski izvori, sa kapacitetom do 150 kubika koji će zadovoljiti potrebe mještana.

Kada su problemi u pitnju poznato je da mještani imaju problema sa raspuštenom stokom, koja se lsobodno kreće selom.

"Nažalost dok se ne dogodi neka tragedija, a nadam se da neće, taj problem se neće riještiti. Mi smo se obraćali svim nadležnim insttitucijama, ali svi su se oglušili na taj problem", navodi Dapčević.

On se osvrnuo i na nelagalnu sječu stabala na teritirotji Brajića.

"Nijesmo nigdje dobili zvanični dopis od nijednog slejanina da mu je šuma povrijeđena. Ja imam neprovjerenu informaciju da je gospodin sjekao šumu, sa vlasnikom sa kojim se dogovorio, svakako bih apelovao na nadležne orggane da izađu na teren kako za stoku tako i za šumu i da evidentiraju sve nepravilnosti", kazao je.

Što se tiče nelegalnog odlaganja otpada na Brajićima koji je bio dominatan u proteklom periodu, problem je za sada riješen. Saradnja sa Komunalnim preduzećem je na veoma viosokom noivou i nadzor po tom pitanju se vrši svakodnevno zaključio je Dapćević.

D.P.