20-01-2020

Uvesti krivično djelo za seksualno uznemiravanje

Sigurna ženska kuća, SOS telefon Nikšić i NVO Prima, radnoj grupi za izmjenu i dopunu Krivičnog zakonika su uputili amandmane za uvođenje novog krivičnog djela za seksualno uznemiravanje, kao i pooštravanje kaznene politike za krivično djelo nedozvoljene polne radnje.

Uvesti krivično djelo za seksualno uznemiravanje | Radio Televizija Budva

Foto: Ilustracija/ThinkstockPhoto

“Naša praksa prokazuje da žene u Crnoj Gori svakodnevno doživljavaju seksualno uznemiravanje, koje se, nažalost, ni ne usuđuju da prijave, a ako i prijave najčešći odgovor nadležnih institucija je „da ne mogu ništa da urade ako nije došlo do fizičkog kontakta i ako nema povreda“, navode u ovim NVO.

Crna Gora je, podsjećaju, ratifikacijom Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici preuzela obavezu da, između ostalog, krivično sankcioniše ponašanja seksualne prirode u svrhu ili uz ishod povrede dostojanstva osobe, posebno kada se stvara zastrašujuća, neprijateljska, degradirajuća, ponižavajuća ili uvredljiva atmosfera.

“Iako je seksualno uznemiravanje najblaži oblik seksualnog nasilja, praksa pokazuje da ono može izazvati iste posledice”, ističu oni.

Nadalje, naglašavaju u ovim NVO, postojeće zaprijećene kazne za osnovni oblik krivičnog djela nedozvoljene polne radnje sе mogu smatrati neadekvatnim, posebno imajući u vidu mogućnost novčanog kažnjavanja, čak i kada su žrtve maloljetna lica.

“Država mora da pooštri kaznenu politiku u skladu sa obavezama koje je preuzela na osnovu Konvencije UN o pravima djeteta, Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja”, saopšteno je iz ovih NVO.

Prema njihovim riječima, usvajanjem predloženih izmjena, te njihovom primjenom, bi se uspostavio sistem koji je djelotvoran i koji odvraća od vršenja krivičnog djela.

“Crna Gora je dužna da da mogućnost osobama koje dožive seksualno nasilje da progovore o svom iskustvu, te institucijama moć i obavezu da im pruže pomoć i podršku”, ističu u ovim NVO.

Podsjećaju da Sigurna ženska kuća, zajedno sa partnerskim organizacijama SOS telefonom Nikšić i NVO Prima sprovodi kampanju sa ciljem informisanja o predrasudama i oblicima seksualnog nasilja.

“Ove aktivnosti organizujemo u okviru projekta Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja, koju finansira Evropska unija i Ministarstvo javne uprave”, podsjećaju u ovim NVO.