16-02-2021

(VIDEO) Budva pod ključem

Opštinski Tim za zaštitu i spasavanje Opštine Budva je na osnovu preporuka Instituta za javno zdravlje i Ministarstva zdravlja donio nove preventivne mjere u suzbijanju infekcije koronavirusom. Prvi je utisak da se mjere poštuju.

Video: Youtube Budva

Zatvorena su sva šetališta, teretane i igrališta. Za kontrolisanje poštovanja ovih mjera zadužena je i odgovorna Komunalna policija. U slučaju potrebe Komunalnoj policiji će pomagati i pripadnici budvanske policije i Službe zaštite i spašavanja.Nove mjere donose nove obaveze za pojedine organe, među kojima je Komunalna policija.

Oni će zajedno sa Upravom policije, Sekretarijatom za inspekcijski nadzor i turističkom inspekcijom kontrolisati poštovanje mjera.